Kamperveen

 Vuursteden en Bede geld.

 

 

Bedegeld of schot was een belasting op onbebouwd onroerend goed. Maar omstreeks 1600 werd het ingevoerd door de Unie van Utrecht. Het land werd verdeeld in districten en Overijssel was er een van. De staten van Overijssel werden onderverdeeld in kwartieren en Campervenne viel onder het kwartier Salland. Elk district werd door de Unie van Utrecht aangeslagen voor een bepaald bedrag en deze moesten maar zien hoe ze dat geld bijeen kregen. De aanslagen werden over de verschillende gemeenten verdeeld en deze moesten het weer van hun erfgenamen zien te innen. Maar niet elke stad of gemeente deed daaraan mee. Ook waren er gebieden die werden vrijgesteld van betaling. Bijvoorbeeld gronden rond Havezaten en woeste nog te ontginnen gebieden. Volgens de erfgenamen van Campervenne waren ze door de eeuwen tevoren verkregen rechten hiervan vrijgesteld. 

 

Een beetje een handige jongen wist zich soms aan de aanslag te onttrekken.

 

Het vuurstedengeld was een omslag op gebouwd onroerend goed. Schoorsteen belasting. Men werd aangeslagen per schoorsteen. Maar wie had er geen bakoven of haardvuur of ambachtelijk gebruik van een oven?  Er was heel wat gemor over deze omslag. Hoewel er enkele vrijstellingen waren, o.a. De Pastorij, viel vrijwel iedere woning er onder. De weerstand bij de erfgenamen in diverse gemeenten was zo hevig dat er maar weinig geld werd binnen gehaald en geleidelijk verdween deze last weer van de bewoners.