Kamperveen

 

 De periode van het jaar  0 tot 1000.

 

 

 

 

We beginnen de legpuzzel van het gebied genaamd “Venne” ten Zuiden van Campen maar bij het jaar nul. Het begin van onze jaartelling dus. Als er in die periode al bewoners geweest zijn dan waren er dat wel wat van zeer tijdelijke aard. Vrijwel zeker waren dit wat spaarzame, eigenzinnige vissers of een enkele verdwaalde jager, maar zeker niemand die met griffel en lei of pen en papier kon omgaan om iets van de toenmalige gebeurtenissen vast te leggen. Wat er over dit gebied bekend is, is van een enkele ‘fantasierijke’ visser van andere plaatsen die hun grootvaders verhalen aan hun kinderen doorgaven.

 

 

 

 

Er waren enkele avonturiers die wel eens een poging ondernamen om hier in de kraamkamer van het nog ongeboren Campervenne een visje probeerde te verschalken. Helaas veelal zonder succes in deze onherbergzame woestenij. Daarnaast zwalkten er vreemde figuren rond die omschreven werden als:

 

 

 

 

 

 

 

 “ Zeer arme luden die so van een lompen taal en plompe kleding waren en ongeschikte zeden schier zij geleken op wilde aapachtige mensen”.

 

 

 

 

 

 

 Verder trachten we enige feiten te achterhalen mede aan de hand van een ingewikkelde legpuzzel met vele aanwezige maar ook ontbrekende stukjes. Die uiteindelijk gerestaureerd, ‘geplakt met korreltjes zout’, een tip van de sluier van die geschiedenis van de eerste duizend jaar moeten  belichten.

 

 

 

Wat veel geschiedschrijvers is ontgaan, is dat rond het jaar nul ook hier mythologische figuren hebben rond gescharreld. Die hebben zeer zeker een niet geringe rol gespeeld bij de geboorte en de ontwikkeling van het gebied wat bij de geboorte de naam ‘Campervenne’ kreeg. Een groot stuk van haar voorgeschiedenis voert ons terug naar het buitenland en wel ver weg. Wat zou je er van denken als we die gebeurtenissen eens opstarten in Denemarken.