Kamperveen

 Soldaten. Tijdens de 80 jarige oorlog.

 

 

De periode 1600-1625 viel midden in de 80-jarige oorlog. In die tijd werden er talrijke omslagen opgelegd om de hoge militaire kosten te verhalen. Ook Campervenne ontkwam daar niet aan. Deze dienden dan voor militaire activiteiten zoals inkwartiering van doortrekkende soldaten en ruiters, het vervoer en transport van de troepen, het laten weiden van de cavaleriepaarden enz. Campervenne was in die periode verre van een rustig buitengebied dat overal aan voorbij ging. Integendeel vele bewoners werden nogal eens ingezet om te helpen bij het bouwen van verdedigingswerken. Dikwijls ver uit de buurt en ook buiten hun palen. (De grenszen van Camperveen) En dat alles voor een habbekrats. Dat was een verplichting die vroeger was vastgelegd om zogenaamd hun eigen gebied te verdedigen. Waarvan ze niet waren vrijgesteld.

 

Deze verplichtingen stamden uit de privilegiën zoals de in vorige vrijstellingen waren ingebouwd. Het leger omvatte vele ruiters, wagens en paarden. En die moesten allemaal van eten  en drinken worden voorzien en ook verzorgd worden. Menig huysluyde moest daaraan een steentje bijdragen en dat kon met behoorlijk wat kosten gepaard gaan die niet zelden heel zwaar drukten op het toch al sobere dagelijkse bestaan. Deze gemaakte kosten kon men evenwel wel weer declareren bij het erfgenamen bestuur, de dijkgrave en heemraden, en dan werden ze vergoed. Maar het waren vrijwel altijd die bewoners met een goede bestuurlijke functie in de samenleving die de duiten in hun binnenzak lieten glijden en Jan met de Pet kon in de boom klimmen om een deuntje te fluiten. Uiteindelijk werden dan alle betaalde kosten over een aantal jaren bij elkaar opgeteld en gelijkelijk verdeeld naar draagkracht en bezittingen van de erfgenamen van Campervenne.

 

Slimme, gefortuneerde en hooggeplaatste Kampenaren die eigendommen en bezittingen hadden in Campervenne sloten niet zelden een overeenkomstje met de officieren door ze onderdak te verschaffen of door ze een afkoopsom te betalen zodat hun troepen de nacht niet doorbrachten in het Campervenne. De  gefingeerde kosten werden evenwel wel weer op de boterham van de boeren van het Campervenne belegd…………...