Kamperveen

 De betekenis voor Campervenne.

 

 

Vele eeuwen lang had Campervenne een uitzonderlijke positie in de samenleving. Het gebied hoorde eigenlijk nergens bij. Men plaatste het in de categorie ‘niemandsland’. Het deugde dan ook werkelijk nergens voor. Men zou het zo kunnen stellen:  ‘Ongeschikt voor menselijk leven’,. Als weide of bos gebied had het geen economische waarde en ook voor de visserij was het van geen grote betekenis. Het moeras was een speelbal van de natuur en vrijwel ontoegankelijk. Vele eeuwen terug was er geen mens te vinden die het in zijn hoofd haalde om er  zich te vestigen, laat staan er zijn kostje probeerde te verdienen. Kortom er was geen enkele belangstelling voor dit stukje natuurlijke woestenij dat vele malen per jaar door het water werd overspoeld. Totdat een aantal schamele verschoppelingen aanklopten bij het stadsbestuur van Kampen. Deze heren zaten een beetje in de maag met de vluchtelingen uit het Noorden en verwezen ze door naar hun achterland. Waarschijnlijk speelden ze met de gedachten: ‘Die zien we nooit en te nimmer terug; daar hebben we verder geen problemen meer mee’.

 

 In ieder  geval hebben ze na hun eerste kruistocht het aangedurfd om het te proberen in het ‘Brocklich ende ongebouwet land’ en dat alleen al was een zeer moedig besluit. Dit resulteerde tenslotte in een verzoek om er zich te mogen vestigen. Het eerste baanbrekende werk hebben ze voor hun eigen rekening genomen. De eerste geslachten waren kerels met ‘haar’ op de borst. Verbeten hebben ze gestreden. Figuurlijk spotte de natuur met hun aanpak en lachte hen in hun gezicht uit. Maar ze hadden het geluk of de kennis om hun woonstede zo te kiezen dat ze hun voeten alleen bij uitzonderlijk hoog water nat kregen. Ergens in de buurt van enige bargen (heuvels) in het binnenland zijn ze neergestreken. Op een zeer hoog gelegen zandheuveltje. Dat heuveltje hebben ze kunstmatig met 2 el opgehoogd en daarop zijn enkele hutjes verrezen van schuin tegen elkaar gezette staanders. Alles weer afgedekt met het veelvuldig voorhanden zijnde riet, vast gebonden met twijgen en tenslotte zoveel mogelijk afgedekt met plaggen. Vervolgens een simpel vuurstede aangelegd onder een opening in het dak, om wat deegkoeken en wild eetbaar te maken. Armoede wat betreft eten en drinken hebben ze vrijwel niet gekend. Er was een overvloed aan jachtdieren en waterwild. Ook had men letterlijk de vis voor het opscheppen. De tijd die ze moesten uittrekken om hun dagelijkse kostje te vergaren was vrij kort. Het overige besteden zij aan ontginning en waterbeheersing. Men bestede veel tijd aan inpoldering door het opwerpen van aarden walletjes. Na een tiental jaartjes noeste arbeid hadden ze al een kleine kolonie opgebouwd. Men was zover gevorderd dat er eten was voor een geitje en voor enkele kippetjes. Toen brak de tijd aan om eens rond te zien naar een nieuwe plek om deze ook geschikt te maken voor bewoning. Door de vele overstromingen hadden ze het gehele gebied rondom zich goed leren kennen en wist men de plaatsen die het langst boven water bleven. Hun blikken gingen richting Suydertienden(Suyd-ende). Daar ontwikkelde men een volgende nederzetting. En na een groot aantal jaren ontstonden er diverse kleine woonoorden waar al vrij veel gezinnen woonden. Toen de eerste Campenaren  na vele jaren eens voorzichtig informeerden hoe het ging met de pioniers konden ze hun ogen niet geloven. Ze hadden gedacht, maar het nooit hardop gezegd, dat ze allang een prooi van de alles verslindende  waterwolven waren geworden. De situatie werd onderling besproken en men kwam al spoedig tot de eensluidende conclusie dat zulke ijzersterke en wilskrachtige mensen gesteund moesten worden. Vanuit de Camper samenleving werden ze van alle zijden geholpen. Zo werden er materialen voor betere huisvesting aangevoerd om hun verblijf wat menselijker te maken.  Ongeveer na het tiende geslacht begon Campervenne een soort samenleving te vormen met een simpele eigen cultuur en de daarbij behorende ongeschreven wetten. Onderling was er veel overleg en men trad ook meer naar buiten. Campervenne was na de geboorte toe om de hand van haar vader vast te pakken om samen  het volwassen leven in te stappen. Van Nomade naar bewoner!