Kamperveen

 

 

Inleiding.

 

 

"DE L Op 6 november 1945 was er een bijeenkomst van jongeren wonende aan de Koelucht en omgeving voor het oprichten van een zangvereniging in deze buurtschap. Na een periode van vijf jaar bezetting door onze “Oosterburen” waren vrijwel alle culturele activiteiten verdwenen. Jongelui in de “gevaarlijke” leeftijd bleven in die tijd zoveel mogelijk binnenshuis en moesten hun vermaak en dikwijls aangepaste vertier in huiselijke sferen zoeken. Dat lukte aardig mede door de spanning en het uitzicht op een steeds dichterbij komende bevrijding. Toen de bevrijding haar beslag gekregen had vierde men de verkregen vrijheid uitbundig. Maar na een korte periode verdween die uitbundigheid en viel men weer terug op de dagelijkse beslommeringen. Voor menig jongere was er echter te weinig afwisseling en er klonken steeds meer geluiden dat er ook voor deze groepering iets op touw moest worden gezet. Vooral de ophanden zijnde wintermaanden deden van zich spreken. Er groeide een steeds sterkere behoefte aan sociaal en cultureel contact.  Maar mogelijkheden en hulpmiddelen waren amper nog aanwezig. Alles was verouderd of verdwenen en nieuwe mogelijkheden voor accommodatie waren niet opgestart. Tijdens buurvisites werd er wel eens een balletje opgegooid, maar wie pakte de koe bij de horens. Een groot voordeel was dat velen in de oorlog geleerd hadden te improviseren. Van niets iets maken en zich leren behelpen met het weinige, dat was een sterke kant van de nieuwe generatie. Zo werd de lat heel laag gelegd. Men wilde toch iets. Enkele inwoners pakten de zaak op en er werd een avond belegd van jongelui in de keuken van de boerderij van de familie Spronk aan de Kamperstraatweg. Op 6 november 1945 was het zover. 40 personen waren aanwezig. Hoe die allemaal in die keuken hebben gezeten is niet in de notulering beschreven. Voor er spijkers met koppen werden gelagen was er al behoorlijk wat gekissebis. En dat zo kort na de bevrijding. Er ontstonden twee stromingen. De ene groepering wilde een vereniging aan de Koelucht en de andere een gezamenlijk met de buurtschap de Hogeweg. Toen na een lange tijd van gesteggel bleek dat men nog geen stap verder was gekomen namen enkelen het heft in handen. Onze dorpssmid Willem Visscher die gewend was het ijzer te smeden als het heet was nam het woord. Met zijn stem als voorhamer sloeg hij op zijn figuurlijke aanbeeld en besloot een Zanggroep op te richten aan de Koelucht. De meeste aanwezigen schaarden zich achter hem en zo werd er besloten tot oprichting. Enkele aanwezigen waren het met deze beslissing oneens, hielden hun been stijf en trokken zich terug. Ze wilden zonder nader overleg met de bewoners van de Hogeweg niet verder gaan en trokken zich terug naar de achtergrond.  Toen ze enkele dagen later vernamen dat ze daar al een zangvereniging hadden opgericht zonder erkenning van die aan de Koelucht gingen ze toch maar overstag. Door de andere aanwezigen werd gestemd  en het eerste bestuur rolde uit de bus. Willem Visscher werd voorzitter. Jan v.d. Brink penningmeester, Jacob ten Hove secretaris, Gerrigje Doornewaard,  bibliothecaris en Marrigje Ruitenberg algemeen adjunct. Er werd een soort afvaardiging benoemd die contact zou opnemen met de musicus Jan Bosch uit Kampen en of deze bereid was om het eventuele dirigentschap op zich te nemen. Een paar aanwezigen hadden inmiddels al stiekem wat ruggespraak met hem gehouden en wisten te vertellen dat hij daartoe wel bereid was. Dus werd besloten om hem er van in kennis te stellen en ook om definitieve afspraken te maken. Een afvaardiging zou hem bezoeken. De vereniging moest ook nog een naam hebben. Na een korte discussie werd het “De  Lofstem”. Zaalruimte was nergens te vinden en toch moest er wekelijks gerepeteerd worden. Het liefst onderdak, merkte een van de aanwezigen op. Bij de fam. Spronk in de stal was wel een hoekje vrij dat zich hiervoor leende, althans als men de eisen niet te hoog stelde. Wel moest men tegen de glurende blikken van de koeienogen bestand zijn, want die stonden vrijwel naast de koorleden. Maar dat was geen probleem, vrijwel iedereen was tussen de koeien  geboren en opgegroeid. De Familie Spronk was bereidt de opgerichte vereniging tijdelijk onderdak te verschaffen. Hoe de dirigent er op zou reageren was nog wel een vraagteken. Achteraf viel dat gelukkig ook mee al kreeg hij zo nu en dan wel eens een sprietje herkauwsel op zijn onberispelijke nette pak. Ook de parfumerie van hooi en kuilgras drong door tot de diepste vezels van ieders kleren. De familie Spronk had in de kamer ook nog een oorlogshuisorgeltje staan, een soort harmonium, van een niet al te zwaar gewicht dat wekelijks gehaald en weer teruggebracht kon worden. Dit ter begeleiding van de zangstemmen. Bij secretaris Jacob ten Hove stonden nog een aantal banken, een erfenis van een ter ziele gegane Jongelingvereniging. Die konden worden gebruikt om tijdens de pauzes op te zitten. Verder werd er besloten dat de contributie wekelijks moest worden betaald om de kasbodem zo snel mogelijk te bedekken. En zo werd de eerste avond afgesloten en ging men naar huis met goed gevoel.

 

 

Foto plaatsen van Jongelings vereniging.

 

 

 

15 nov. 1945 werd de eerste zangrepetitie gehouden met het toepasselijke lied “Gloria in Exelsus Deo”. Die avond werd ter keuze van de leden een aantal liedjes spontaan voorgezongen door de machtige stem van de dirigent. Na goed luisteren werden de volgende stukken uitverkozen: “Boven de Starren”, “Des herders zondagslied” en “s´Heeren intocht”. Omdat de kas van “De Lofstem”  nog magertjes was moesten deze muziekstukken door de leden zelf worden betaald. Na ruim een maand was er een kascontrole en het saldo bedroeg 32,95 gulden. Proficiat! Tegen het einde van 1945 werd er een collecte gehouden en omdat er nog genoeg oorlogsgeld achter de hand was bedroeg de opbrengst maar even ruim 25,00 gld.

 

Inmiddels was er op het Noordeinde ook een zangvereniging uit de grond gestampt en die hielden een concertje in april 1946. Daar werden enkele leden van “De Lofstem” voor uitgenodigd. Die konden hen ook eens beluisteren. Inmiddels was dirigent Bosch jarig geweest en ter gelegenheid daarvan ontving hij een prachtige hortensia. Ter afwisseling werd er uit de koorleden een selectie gemaakt voor het samenstellen van een dubbel kwartet. Bij de sopraan was dat Mina v.d. Brink en Eibertje Eilander. Alt: Dien Visscher en Jantje v.d. Streek. Tenoren: Willem Ruitenberg en Willem Blauw. En de bassen Hendrik Jan v.d.Stouwe en Jan v.d.Brink. Hun eerste repertoire bestond uit “Gouden Harpen” en “Zondagmorgen”. De eerste sopraan solo werd gezongen door Marrigje Ruitenberg, Zij zong het prachtige nummer “Vlucht tot Jezus”. Willem Ruitenberg probeerde het met een tenorsolo en dat lukte aardig met het lied  “Het gebed”. Op een prachtige midzomeravond bracht dirigent Bosch een logeetje mee uit Amsterdam. Die wou in de pauze graag een voordracht doen met als titel:  “Mijn oude tante”. Van een rank knaapje moest een gezette dame worden gebouwd. Dat gaf de nodige problemen omdat er nog sporadisch bruikbare kledij aanwezig was. Zelfs lompen waren schaars, die waren vrijwel allemaal benut. Toch slaagde men. Met een veel te ruime jurk, opgevuld met kussens op de juiste plaats, kwam er een imitatie tante te voorschijn. Alles werkte, zowel van voren als van achteren. Het bezorgde veel hilariteit. Inmiddels was het midzomer en men wilde ook wel weer eens een reisje na al die jaren. Apeldoorn was de maximaal haalbare afstand. Zo werd het dus een uitstapje naar deze stad. Voor de aanstaande herfst deelde de voorzitter Willem Visscher mee dat de werkzaamheden in zijn smederij zo´n vlucht hadden genomen dat hij genoodzaakt was zijn functie als voorzitter te beëindigen. Een van de initiatiefnemers van het eerste uur, een sterke voorstander van de combinatie met de Hogeweg, werd gekozen tot voorzitter. Kars Koers nam deze verantwoordelijke taak serieus en nam de benoeming aan. Een week later stelde hij als voorwaarde dat er een goed reglement diende te komen. Op 19 sept. was het zover en ieder lid stemde met de inhoud in. In de repetitiestal werd meerdere malen, tijdens de pauze, al eens gesproken over een uitvoering. Maar zaalruimte was het grote struikelblok. Zo´n eerste openbaar optreden  eiste heel wat denkwerk. Maar de plattelanders zaten niet voor een gat gevangen en de ontbrekende puzzelstukjes vielen langzaam in elkaar.  Op 23 okt. was het zover, alles was in kannen en kruiken zoleek het. In de ruime stal van Boerderij “Ruimzicht” van R.v.d.Scheer werd alles ingericht. Er waren 200 stoelen gehuurd van de Buitensositeit in Kampen. Die moesten gehaald en teruggebracht worden en dat gebeurde met een veewagen getrokken door paarden. Vervolgens moesten ze geplaatst worden. Een verhoging voor het koor om op te staan zingen werd boven aan de deel gemaakt. Een partij strobalen gelegd, daarop twee wagenbodems en klaar is Kees. Zelfs gordijnen om te openen en te sluiten waren aanwezig. De chocolade welke in de pauze geschonken werd moest gehaald worden van een van de melkfabrieken in Kampen. Die werd geleverd in melkbussen en de leden moesten maar zien hoe ze het warm moesten houden. En dan de kopjes waaruit gedronken moest worden. Ja, die moesten er ook zijn.  Men kon ze huren van de “Vries onder de toren” uit Kampen.  Ook programma´s werden gedrukt. Al met al heel wat vrijwilligers werk. Maar het liep allemaal voortreffelijk mede door de motivatie en de inspiratie van de leden.  Uitnodigingen werden verzonden naar de buurtzangkoren aan de Hogeweg, Zuideinde, Noordeinde en Zalk. Ook kreeg de burgemeester een uitnodiging en H.v.Heerde van de “Kamperkrant” als vertegenwoordiger van de pers. Deze was beter bekend als HAVANHA, ( schrijver van Garriet Jan en Annechien) Diverse koornummers werden ten gehore gebracht, zoal; “Boven de Starren” en “Jong Leven”,  “ Gloria in Exelsies Deo”, “Nestje bouwen”en “Oranje Boven”.  Ter afwisseling trad een dubbel kwartet op met het nummer “Gouden Harpen”. Beert v.Beek droeg voor “De droom eens landman”. Marrigje Ruitenberg  zong een solo van het nummer “Moeders kus”. Verder waren er ook nog voordrachten, o.a. van H.J.v.d.Stouwe met de “Noordpool Vaart” . Een samenspraak ter afwisseling droeg als titel: “De duizendste inwoner”. In de pauze schonk de vereniging gratis chocolademelk met biscuit. Ook werd er een collecte gehouden voor “Ereschuld en dankbaarheid”, die Fl. 78,15 opbracht. Na de pauze werden de nummers “Zangersmars”,  ”Des Herders Zondagslied”, “Dorpsavond”,  “Ons reislied” en “Middernacht” gezongen. Jantien v.d.Streek zong een solo “Zoek der Vreden”. Felicitaties waren er in de vorm van brieven van de zusterverenigingen Zuideinde en  Excelsior uit Zalk. Ook feliciteerde Ds. J.v.d Haar de ver. De eerste openbare uitvoering was in alle opzichten een succes. Ook gezien binnen het kader dat er na een zeer moeilijke periode weer enige ontspanning was.

 

Op 21-11-46 volgde de eerste bestuursverkiezing na de oprichting. In het bestuur werden her- of gekozen: Kars Koers, Jacob ten Hove, Gerrigje Doornewaard en Marrigje Ruitenberg. Tussen  Beerd v.Beek en  Flip Ruitenberg moest herstemd worden omdat ze evenveel stemmen gekregen hadden. Na herstemming werd het Flip Ruitenberg.

 

 Op 18 december werd de eerste jaarvergadering gehouden. Deze kreeg een feestelijk tintje. Naast het huishoudelijke werk was er zang, declamatie en spelletjes. Aan deelname geen gebrek. Ieder spande zich in tot het uiterste om het elkaar zo gezellig mogelijk te maken. In de pauze was er een verloting. Vele leden hadden de voorzitter in de middag een wandeling zien maken en dat was een zeldzaamheid. Hij liep namelijk richting de IJsbaan van Adsum om te gaan schaatsen en was zo diep in gedachten dat hij niemand om zich heen zag of groette. In werkelijkheid telde hij alle tegels van het rijwielpad achter de Koelucht. s´Avond mocht iedereen raden hoeveel het er waren. Enkele leden knepen er stiekem tussen uit om ze te tellen. Maar dat viel niet mee want het was aarde donker. Het waren er dan ook 530. De eerste prijs werd gewonnen door Dien Visscher en de tweede door Willem Visscher.

 

Veel voordrachten werden er ook gehouden. B.v.Beek met de “Slagerij”. D.Kloosterman met “De Noodlottige scheur”. Mej. M.v.t´Hul met “Een boerin in de stad”. H.Leusink met “Uitnodiging”. G.Ruitenberg met “ Hoe Bart varkensfokker werd”.. H.Ruitenberg met “Een horig misverstand”.  Marrie Lodewijk met “ Netty als dienstbode”. En zo verliep de eerste jaarvergadering in opperste beste stemming.

 

 

 

1947.

 

 

30-1-1947. We lezen in het notulenboek dat er drie dames leden zijn geschorst. Wat de reden daarvoor is geweest is niet duidelijk en staat ook niet vermeld. 

 

4-3-1947. Deze avond kon de dirigent er niet door vanwege het weer. De straten waren spiegelglad door ijsregen. Daarom bleef het fietsje binnen. Voorzitter K.Koers kweet zich toen van die taak, echter zonder dirigeerstok, maar het lukte hem aardig.

 

Op 7 april was er een Paaswijding  in de Ned. Herv. aan de Hogeweg onderleiding van Ds. J.v.d. Haar.

 

 

 

 

Medio april was er een verslag van enkele leden die een vergadering van de Ring Noord-West Veluwe hadden bijgewoond. Hieruit bleek dat het reglement was aangepast met betrekking op ruilconcerten, festivals en concoursen. Het zomer festival zou worden gehouden te Nunspeet in de tweede week van augustus. Inmiddels was De Lofstem ook lid geworden van deze zangersbond. Inmiddels was er ook een zangersbond in Overijssel opgericht, nl. de Christelijke Bond van Zang en Oratoria ver. Afd. Zwolle.

 

Na rijp beraad schrapte het bestuur medio april het lid H.v.d.Sreek. Oorzaak de vele absenten. 

 

 

De Jaarlijkse Uitvoering.

 

 

 

Rond Sinterklaas 1947 was er op de repetitie avond geen stroom, alles was aarde donker. De hele Koelucht was in duister gehuld. Een paar snuggere leden brachten een kaarsje mee en de fam. Spronk had nog een olielampje uit de oorlogstijd met een klein pitje en zo kon er toch gezellig en knus worden geoefend onder de levendige schaduwbeelden geprojecteerd op de wit bekalkte muren.

 

Even voor nieuwjaar werd er een bestuursverkiezing gehouden. Het gehele bestuur was aftredend maar iedereen was herkiesbaar met uitzondering van K.Koers. In zijn plaats werd Flip Ruitenberg gekozen die tevens voorzitter werd. De overige functies waren: Jac. Ten Hove, sec.; J.W.Kloek, penn.; M.Ruitenberg en D.Spronk, bestuursleden.

 

Op de laatste bijeenkomst van dit jaar was er ook een soort jaarverslag met wat korte memo´s. Zo bleek dat niemand van de leden alle zangavonden had bezocht. De Zang begon het jaar met 42 leden en groeide uit tot 47, om vervolgens weer af te slanken naar 40. De repetities werden gehouden op woensdag avond. En er werd een reisje naar de Grebbeberg gemaakt. Dat was al in 1946. of toch….

 

 

1948.

 

 

20-02-48. Jaarvergadering. Op deze avond werd voor leden en aanhang een gezellige avond georganiseerd,. koorzang, kwartet, duet en solo werden ten gehore gebracht. Dit alles afgewisseld met voordracht en samenspraak. In de pauze chocolademelk met versnapering. Als vanouds weer een gezellige boel.

 

01-04-48 Was er op het Noordeinde een zangbijeenkomst. Daar werd een ruilconcert gegeven in het plaatselijke kerkje aldaar Alles onder leiding van de heer Hubach. Een mooie avond met veel belangstelling. Wel was het dringen geblazen om een plekje te bemachtigen in het super kleine kerkje. Men zat nog net niet bij elkaar op schoot. Sommige zaten naast de grote, in het midden staande kachel en vertoonden aan een zijde verschijnselen van uitdroging.

 

15-05-48 Werd Eibertje Eilander in het bestuur gekozen.

 

17-08-48. Eindelijk was het dan zover. Het eerste zangersfestival van de Ring Noord Veluwse koren werd gehouden op het landgoed Zwaluwenburg te Oldebroek. Er hadden zich maar liefst 19 koren opgegeven. De beoordeling van de zang was in handen van Gradus Wind en mej. Brinkman. Laatst genoemde was maar weinig bevriend met onze dir. Jan Bosch. Toch maar het beste er van hopen. De opening werd verricht door burgemeester Hardonck van Oldebroek. Door de rond waaiende geruchten over de verstandhouding tussen het  vrouwelijke jurylid en onze dirigent zong het koor wat weifelend en enigszins terughoudend. s´Avonds werd het jury rapportje overhandigd en daarin werd vermeld dat er veel te hard was gezongen en dat de dirigent ook nogal wat foutjes had gemaakt. Dus toch!

 

Op 22 juli werd er een busreisje gemaakt. De vereniging  vertrok al heel vroeg in de morgen richting de bunker van Zeis Inquart.  “Een bloeddorstig en roofzuchtig monster”, zo vertelde de rondleiding. Verder naar Rozendaal voor een bezoek aan Klein Zwitserland. Ook de schelpen galerie werd met een bezoek vereerd en verder de bedriegertjes en de kettingbrug. De Heilige landstichting en het Canadese kerkhof stonden ook op het programma.  Via Woeste Hoeve naar Prins Bernarddal bij Apeldoorn. Daar werd de dag besloten.

 

In het najaar kwam de dirigent met een nieuwtje. Hij had tot grote vreugde vernomen dat mevr.Brinkman uit de jury was verdwenen. Dat was voor de hem wel het allermooiste wat men hem kon vertellen.

 

 

21-10-48. Wordt weer een uitvoering gegeven bij R.v.d.Scheer. Een greep uit het programma. Onderstaande nummers werden in koor gezongen. “Levensvreugd” en “Lente”, “Grootvaders klok”, “Morgenlied”, “Er ruist langs de wolken”, “Woudconcert”, “De zwerver” en het “Paaslied”, “Eeuwig eer aan God”, “Wiegelied der Herders”, “De Landman”, “Bij de mijlpaal”, “Rots der eeuwen”, “Christus heeft overwonnen” en tot slot “Ps. 138”.  Dubbel kwartet met “Een licht in het venster” en “Vertrouwen”. Duet: “Het Angelus klept in de verte”. Solo: “Zalig zijn de doden” en “ O,daar te zijn”. Enkele voordrachten waren: “ Ouders”, “ De ontdekte minnebrief”, “ Een treurige geschiedenis”, “ De tandarts en de likdoornsnijder”. In de Pauze werd een collecte gehouden voor het Karel Doorman Fonds. Ook dit was een geslaagde uitvoering.

 

Programma Plaatsen 1948

 

 

 

Tegen het einde van het jaar verliet Jacob ten Hove het bestuur als secretaris. Jan Liefers volgde hem op.

 

 

 

 

1949.

 

 

Voorzitter Koers opende de eerste vergadering van het nieuwe jaar met enkele artikelen uit het reglement. Gebruikelijk is dat geopend wordt met psalmzang en gebed. Maar omdat er enkele leden waren die handelden in strijd met dit reglement vond hij dit niet passend. Inmiddels had de vereniging veel begunstigers (donateurs) op een lijst die jaarlijks een bijdrage leverden in de onkosten. In ruil daarvoor krijgen ze een vrijkaartje voor het bewonen van de jaarlijkse uitvoering.

 

19-1-1949.  Werd er een Ruilconcert (Ringconcert) gegeven te Oldebroek in de kerk op het Loo. De kerkenraad van deze kerk had de deelnemende koren verzocht om alleen zangnummers te brengen en geen voordrachten of andere declamaties. Er werd daar uit volle overgave gezongen. Het gevolg was droge kelen, maar helaas een consumptie werd niet aangeboden. Verder zij vermeldt dat er nog een collecte werd gehouden voor onze jongens in Indië. 

 

Op 4-2-49 werd er geoefend in de stal van W.Koers omdat de familie Spronk met griep te kampen had. Maar ook diverse leden hadden hier mee te maken en daarom werd besloten de repetities een poosje op te schorten.

 

25-2-1949. Is er een gezellige avond voor leden van de vereniging. Jaarverslagen en financiële overzichten voorafgaande aan allerlei spelletjes vulden de avond. Tevens wordt er gediscuteerd over het roken tijdens de repetities. Velen vinden dat nogal hinderlijk. Besloten werd om het zoveel mogelijk te beperken.

 

Begin mei ontstaat er een conflict met de Buma, een bureau dat auteurrechten behartigt. Voor het zingen in de openbaarheid van vele nummers moeten auteursrechten betaald worden en dat loop jaarlijks nogal aardig op voor zo´n simpel koortje van het platteland. Het bestuur slaagde erin de aanslag te verminderen van  fl. 21,50 naar fl. 4,50.

 

23-7-1949. Is er een reisje. Via Utrecht gaat de tocht naar Rotterdam om de Maastunnel te bezichtigen. Vervolgens een vaartocht door de Waalhaven met een rondvaartboot en dat maakt een enorme indruk op de plattelanders.  Ook werd er een bezoek gebracht aan het vliegveld Ypenburg. De ridderzaal in Den Haag werd daarna bezichtigd en via panorama Mesdag ging men verder naar het strand van Scheveningen. Daar werden voeten en of ruggen van stof ontdaan en de laatste energie verbruikt. Toen was de dag bijna ten einde en vertrok men weer richting Kamperveen.

 

Op 11 augustus ging men naar een Zangfestival in het openluchttheater te Nunspeet. Ook dit was weer een heel fijn gebeuren. Vooral het beluisteren van andere koren. In een later verslag kreeg men te horen dat de vereniging goed vooruit ging.

 

 

 

21-10-1949. Uitvoering bij R.v.d.Scheer in de stal waarop zich nog geen vee bevond, dat liep nog in de wei. Het aantal bezoekers viel erg mee en de meeste stoelen waren bezet. Enkele van de gezongen nummers waren: “Hier bij de mijlpaal”, “In het groene woud”, “Zangersmars”, “Morgenlied”, “Voorjaar” en “Daar Ruist Langs de wolken”. Enkele kwartetten en dubbelkwartetten lieten hun zangkunsten horen en er was ook nog een duet en enkele solonummers.Verder voordrachten, samenspraken en schetsjes. Al met al een programma met  heel veel variatie.

 

Het was een mooi najaar en de koeien van de familie Spronk bleven lang in de wei. Maar de nachten werden wel kouder en de zon had geen energie genoeg om de lege stal op te warmen. Het was er bar koud. Te koud om te zingen, want er waren er bij die last hadden van klapperende tanden. Zo werd besloten, na overleg, om in de keuken van de boerderij te repeteren. En dat was knus en gezellig.

 

Op 23-11-1949 bedankte Jan Ruitenberg als bestuurslid vanwege zijn studie. Zijn broer Gerrit nam plaats in het bestuur en kreeg de functie van penningmeester.

 

 

 

1950.

 

 

Kort na de jaarwisseling bedankte R.Lodewijk als lid. Dat was even wat anders dan een voorspoedig begin van het nieuwe jaar. Als dat zo doorgaat houden we het komende jaar geen lid over.

 

7-3-1950 is er een gezellige avond, zo lezen wij. Een soort familie feest met zang, voordrachten en schetsjes. Dat alles afgewisseld met oud Hollandse spelletjes. Het aantal leden was geslonken naar 26 en het batig saldo was 210 gulden en nog wat centen. G.Koersen hield een komische voordracht met als titel: “Hannes verhuurt kamer met WC.” Een nummer wat bij velen erg aansloeg.

 

Op Paasmaandag werd er meegewerkt aan een Ringconcert in de Buitensociteit van Zwolle. Een boeiend en indrukwekkend concert.

 

Op 27 april komt er een offerte binnen van busonderneming de Vries uit Zwolle. Een toerrit van 12 uur kost fl. 191,- en een rit van 16 uur kost 208,- gld. De Lofstem houdt van erg lange dagen!!! Daar zal nader over gesproken worden. Later wordt besloten om 13 juli een dagje uit te gaan. Het vertrek is half zeven. Na bezichtiging van paleis het Loo gaat het verder naar de Betuwe. Daar bezoekt men de plaatsen Echt en Overloon. Een bezoekje aan het oorlogsmuseum is ook erg boeiend. Vervolgens toert men door het Brabantse land met als doel de grote St. Janskerk in s´Hertogenbos. Dat is nog eens wat anders als het kerkje van Kamperveen. Op de terugweg werden bij Woeste Hoeve gestopt en een paar passende nummers gezongen. In Apeldoorn werd de laatste energie in de speeltuin opgesoupeerd en tegen 11.30uur was men weer aan de Koelucht

 

Onder de leden werd de laatste tijd steeds meer gemord over het reilen en zijlen van de dirigent. Velen wilden wel eens wat anders, Met hem kwam men niet verder. Men bleef een beetje hangen op het zelfde niveau. Het bestuur vatte op 21-9-50 de koe bij de horens en er werd besloten de dir. te ontslaan en een nieuwe te benoemen. De heer  Bosch werd ontslag aangezegd en vervolgen ging men op zoek naar een nieuwe. Binnen een week was deze gevonden. Het werd T.Evink en op 29 september deed deze zijn intrede aan de Koelucht.

 

In oktober was er een discussie over de ring Noordwest Veluwe. Vrijwel alle buurtkoren uit de omgeving waren aangesloten bij de ring Zwolle. De Lofstem alleen bij de N.W-Veluwe. Na rijp beraad werd besloten om te bedanken voor deze bond van Zangers en zich aan te sluiten bij de ring Zwolle van de zangersbond. Er zat ook nog een voordeeltje aan verbonden, nl. De Veluwe koste twintig cent en Zwolle tien cent per lid. Tel uit je winst. Ook werd er meer aandacht aan de muziekstukken geschonken. Sommige leden namen deze mee naar huis anderen lieten het “rondslingeren”. Daarom werd er voorgesteld om een muziekkist aan te schaffen waarin de partituren konden worden opgeborgen. Niet lang daarna verscheen er een combi bak voor de dirigent om op te staan tijdens het dirigeren en waarin de muziek kon worden opgeborgen. In het spraakgebruik “De Boschbak” genoemd alles ter ere van de vorige dirigent.

 

 

1951.

 

 

 Op 25 juli gaat de vereniging, na veel repeteren, naar het zangconcours te Heino. De bus was aan de late kant zodat er vrijwel geen tijd over was om de nummers nog even door te nemen. Bij aankomst moest men gelijk het podium op om de kunsten te vertonen.

 

Met de nieuwe dirigent zong men in de “testafdeling”, een soort proefzang om eens te zien wat de mogelijkheden waren. De Lofstem werd ingedeeld in de derde afdeling en behaalde als resultaat 272 punten. Een prachtig succes. Bij de meeste leden was dat  boven verwachting. Ter ere hiervan werd er zelfs een groepsfoto gemaakt en dat was voor die tijd al heel wat.

 

 

Groepsfoto plaatsen.

 

Op 2 augustus was er een reisje gepland richting Amsterdam en Zandvoort.  Heel vroeg in de morgen waren de meeste leden al present. Tegen 6.30 uur zou de bus er zijn. Zelfs de familie Spronk was extra vroeg opgestaan om de koeien, ruim voor het vertrek, te hebben gemolken zodat ook zij de reizigers konden uit zwaaien. De bussen, vol met melk, stonden al aan de weg om te worden gehaald door de melkrijder. De jongere leden stonden allemaal met hun neus vooraan aan de weg om zodra de bus er was naar binnen te stormen om een zo mooi mogelijk stoeltje te bemachtigen. De wat rustige, oudere leden daar weer achter, maar nog net voor de bussen. Omdat de bus even op zich liet wachten werd iedere melkbus als stoeltje gebruikt. Toen men de bus in de verte zag komen ontstond er enige beroering. Enkele leden gingen toen nog gauw even vooraanstaan. Maar de chauffeur hield strak de rechterkant van de weg aan. Om niet overreden te worden moesten de voorsten achteruit, maar dat lukte niet want die melkbussen stonden er tussen. In een uiterste poging om de tenen niet onder de voorwielen te krijgen drukte men met allemacht achteruit met het gevolg dat alles wat achterhen stond omviel. Melkbussen en passagiers rolden door en over elkaar over het fietspad wat er achter lag. Velen werden overspoeld met melk, anderen zwommen er zelfs in. Diverse melkmeisjes krabbelden in de benen  en keken volslagen versuft om zich heen. Toen na korte tijd bleek dat er geen gewonden waren begonnen de lachspieren hun werk te doen. Eerst maar naar huis was het parool en wassen en nieuwe kleren aan. Na ruim een uur was iedereen terug en vertrok de bus richting Amsterdam.  Eerst stopte deze in Vinkeveen voor een consumptie, die was beslist nodig na alle commotie. Vervolgens naar de Kalverstraat om wat te winkelen. Zandvoort stond voor de middag op het programma. Een bad in het zilte nat werd door velen benuttigd om de restjes ruikende melk weg te spoelen. Ook nam men nog een kijkje op Schiphol en zag men de zilveren vogels vertrekken en binnen komen. Tot slot werd s´avond Berg en Bos nog bezocht en arriveerde men om 12.00 uur weer aan de Koelucht.

 

 

1-10-51. Het bestuur is bijeen om te praten over de begunstigers (donateurs)  Uit de lijsten van de vereniging blijkt dat vele begunstigers jaarlijks fl. 1,- bijdragen terwijl een toegangskaartje voor de uitvoering fl. 2,- kost en dit gratis ter beschikking wordt gesteld. Verlies voor de vereniging fl. 1,--. Daar moet wat verandering in komen. Bv. een minimum bijdrage van fl. 2,--. Dat lijkt de meeste leden een goed voorstel en zo werd besloten. Omdat de belangstelling voor de uitvoering steeds groter werd besloot men ook om 200 stoelen te huren voor een dubbeltje per stuk. En ook zal er een uitnodiging worden verstuurd naar de ringvoorzitter de heer Bodewes.

 

8-10-51. Om tijdens de uitvoering goed beslagen ten ijs te komen wordt er vanaf nu twee keer per week gerepeteerd. Omdat de dirigent niet zoveel vrije avonden beschikbaar heeft komt Evink sr., de vader van de dirigent zo nu en dan de IJssel over roeien om zijn jarenlange muzikale ervaring over te brengen op de zang aan deze zijde van de rivier. De uitvoering is op 18-10-51 bij R.v.d.Scheer aan De Zande. Tegen half acht is de deel volledig bezet. Van de genodigden waren aanwezig Burgemeester G.A.v.Engelen, De heer Bodewes, De heer van Heerde van de krant (alias HAVANHA, schrijver Garriet Jan en Annechien). De familie Spronk kreeg voor de vele diensten een attentie aangeboden zoals ook de dirigent Evink en de familie v.d.Scheer.

 

 

19-11-1951. Is er een vergadering van het bestuur belegd en daarin wordt melding gemaakt over het organiseren van een jaarvergadering. Eigenlijk laat het de kas niet toe. Maar ter wille van de leden die graag zo´n avondje houden wordt er naar een oplossing gezocht.Om het kostenplaatje mooi te houden wordt voorgesteld om een verloting te houden en om de chocolademelk te verkopen voor vijf cent per kop. Verder waren er nog onvoldoende gegadigden voor het houden van een voordracht. En merkte de voorzitter nog op dat iedereen na de repetitie zich zo spoedig mogelijk naar huis begeeft en niemand de repetitieruimte schoonveegt zodat de familie Spronk dit ook nog mag doen. Het bestuur denkt aan een corvee dienst.

 

Op 14 dec. kreeg de Lofstem hoog bezoek. Vader Evink kwam de IJssel over en gaf de leden extra onderricht in het zingen. Hij wilde de klank en uitspraak wat verbeteren. Ook had hij zijn dochter meegebracht. Deze wilde wel eens een repetitie meemaken in een stal met zingende koeien. Maar helaas ze hielden allen hun mond behalve diegenen die met herkauwen bezig waren.

 

Aan het eind van het jaar deelde de penningmeester mede dat de begunstigers bijdrage 130 gld. bedroeg.

 

 

 

1952

 

 

 

23 jan. 1952 Bestuursvergadering. Er is speciaal gesproken over  de jaar vergadering. Leden die getrouwd waren en leden met verloofden mogen deze meebrengen. Aldus werd besloten. Het jaarfeest werd gehouden op 1 febr. Het jaarverslag vermelde 33 leden. Een was er in militaire dienst. De kas was gevuld met Fl. 243,-- Verder waren er spelletjes en een verloting.

 

In maart is er door een dubbelkwartet gezongen voor de C.B.T.B in de gehoorzaal.

 

27 juli was er het zangconcours te Hasselt. Na een repetitiestop konden we gelijk het podium op om onze kunsten te vertonen. Het werd een 2e prijs met 286 punten.

 

Donderdag 7 augustus maakten we ons jaarlijkse uitstapje. Om 7.00 uur vertok de stoet richting Harderwijk. Onderweg zagen we de werken aan de inpoldering van de Zuiderzee. Enige tijd later arriveerden we in Artis Amsterdam. Vervolgens naar Volendam waar een groepsfoto werd gemaakt in lokaal kostuum. Vervolgens met de boot naar het eiland Marken. Daar was zelfs de mogelijkheid om enkele woning van binnen te bekijken.Via speeltuin Valkeveen reden we weer terug.

 

Avondzang te Wilsum samen met de koren Vox Humana en Hosanna op  5 sept.Na een succesvol optreden werden we getrakteerd op thee met koekjes. Na de pauze werden diverse liederen gezamenlijk en afzonderlijk ten gehore gebracht.

 

20 oktober. Generale repetitie voor de uitvoering bij R.v.d.Scheer.

 

Uitvoering 22 okt. Bij R.v.d.Scheer. Weer gebracht met een zeer afwisselend en succesvol programma.

 

 

16 dec. Is er een bestuursvergadering bij W.Ruitenberg. Met Algemene stemmen werd besloten om de repetitie´s precies om halfacht te laten beginnen!!!!!. Ook werd er besloten om een reiskas in het leven te roepen want er waren donateurs die ontstemd waren dat er van hun geld ook reisjes werden georganiseerd. Ook is er nog nooit een Vaandel verschenen. Verder werd besloten om op de repetitieavonden een collectebus op tafel te zetten voor bijzondere uitgaven.

 

 

1953.

 

 

Op 3 febr. 1953 heeft de Kon. Bond van Zang en Oratoria verenigingen 30 jaar bestaan. Ter gelegenheid hiervan is er op 13 febr. een herdenkingsbijeenkomst. Het bestuur besluit hier na toe te gaan.

 

Een punt van discussie is altijd al geweest het tijdstip van aanvang. Bij vele leden loopt de klok het hele jaar achter. Het bestuur besluit precies half acht te beginnen. Verder waren er enkele klachten van begunstigers binnen gekomen dat hun bijdrage aan de vereniging veel te laag vonden………! Maar het bestuur wilde niet van verhoging weten. Wel dacht men positief over het instellen van een soort reiskas waaruit geput kon worden in bepaalde gevallen, bv. zoals reiskosten. Enkele bestuursleden merken op dat de vereniging nog steeds geen vaandel heeft en dat is bij bepaalde gebeurtenissen wel een gemis Waar moeten alle gewonnen medailles naar toe en de eventueel nog te winnen?

 

6-2-1953.In verband met de watersnoodramp werd de feestelijke herdenking van de zangersbond te Zwolle afgelast. Er werd een collecte aanbevolen voor de koren in het rampgebied onder supervisie van de Zangersbond, ring Zwolle. De Lofstem collecteerde Fl. 28,45 bijeen.

 

In maart kwam er een uitnodiging om deel te nemen aan een concours te Hoog Soeren. Hierop is negatief besloten in verband met ons eigen Ringconcours. Ook kwam er nog een briefje van een armlastige zangvereniging uit s´Gravendeel. Die wilde graag geld zien en houden, maar de Lofstem was horende doof.

 

Dit voorjaar verscheen er een krantje met zangersnieuws van de ring Zwolle. Het maandblaadje heette zowaar “De Lofstem”…….

 

Het zangconcours is op 22-7-53 te Heerde. Om 12 uur vertrekt de Lofstem per fiets vanaf locatie Spronk richting Heerde. Op een van de Zeuvenheuvels even voorbij Wezep tufte de dirigent op zijn tweedehands motorfiets de fietsende leden voorbij. Met zijn rechterhand zwaaide hij, zover hij die van het stuur kon missen, en  gaf een soort stopteken. Iedereen van de fiets, deze lagen her en der verspreid in de berm, om vervolgens de nummers nog even te repeteren. Het verplichte nummer was: “Het liedje van de boer” en het vrije nummer; “De zilvervloot”. In Heerde aangekomen betrad het koor het podium en zong als nachtegalen, zoals die in de bossen op de Veluwe voorkwamen. s´Avonds kreeg men te horen dat men een tweede prijs had gewonnen met 300 punten. Zowaar geen slecht resultaat.

 

Het jaarlijkse uitstapje is op 6 augustus 1953. Het vertrek is half zes. Met een bus van de Vries uit Zwolle toert men richting Velden voor een eerste kopje koffie met broodje. Het doel, Valkenburg werd bereikt om 10.15 uur. Onder leiding van een gids werden de grotten bezichtigd. Heel iets anders dan het vlakke veen landschap van Kamperveen. Maar erg indrukwekkend. Omdat de tijd beperkt was werd er rap gegeten en vertrok men naar Margraten, het oorlogskerkhof, verder naar Vaals. Bij het drielandenpunt gekomen ging menig lid even een rondje draaien door Duitsland en België en dat zonder paspoort. Velen waren nog nooit over de grens geweest. Het werd toen langzamerhand tijd om aan de terugtocht te denken. Via Simpelveld tufte men naar de bekende Blokhut. Om de laatste restjes uit de portemonnee werken werd Prins Bernard-dal bezocht. Een pracht reis werd daar afgesloten.

 

Op 22-8-53 is er een openlucht concert te Wilsum. Daar nemen diverse koren aan deel, onder andere ook de Lofstem. Er waren zoals gewoonlijk weer veel bezoekers uit diverse dorpen.

 

Op 18 sept. maakt de voorzitter bekend dat hij met ingang van deze avond zijn taak als voorzitter beëindigd. Erg abrupt. Onder de leden wordt gefluisterd dat hij een scharreltje had…. Een week daarna wordt J.Ruitenberg gekozen tot nieuwe voorzitter.

 

15-10-1953. De jaarlijkse uitvoering is weer bij R.v.d.Scheer. Genodigden zijn: De heer Bodewes van de Ring. Burgemeester, politieman Hartgers, de pers en de families v.d.Scheer en Spronk. In de pauze is er een collecte en die bracht op fl. 37,--.

 

Op 3-11-1953 werd er een crisis vergadering gehouden in verband met de slechte opkomst van de leden en het veel te late aanvangstijdstip. Een chronische ziekte waar de Lofstem al jaren aan leidt. Het bestuur stelt een dilemma aan de leden; Opheffen of doorgaan. Er was heel veel gesteggel onder de aanwezige leden, maar er werd besloten om door te gaan. Vermeldt wordt daarna dat op de eerst volgende zangavond er maar twee leden ontbreken. Een unicum.

 

In december gaf de vereniging een concert in het Stadsziekenhuis “De Engelenberg Stichting” voor patiënten en personeel. De gezongen liederen klonken daar erg mooi. Dit tot tevredenheid van alle aanwezigen. De hoofdzuster bedankte allen en de Lofstem kreeg een nieuwe uitnodiging.

 

Om alle inwoners van de Koelucht te verrassen werd er op tweede Kerstdag gezongen in de openlucht. Afspraak was ´s morgens om acht uur. Het weer was prachtig maar koud. Nog voor de zon opkwam, ja eigenlijk nog in het schemerdonker waren alle leden aanwezig bij de familie Spronk. Van sommige waren de oogjes nog klein, maar de frisse ochtendlucht werkte erg verfrissend. In alle stilte werden er enkele liederen gezongen.  Bij de familie v.d.Stouwe stelde het koor zich wederom op en ook daar werden de liederen herhaald en zowaar waren er ook al enkele toeschouwers. Het laatste optreden vond plaats bij de boerderij van de familie Roetman. Daar werd uit volle borst gezongen: ”Stille Nacht”  en nog enkele andere kerstliedjes. Het  klonk heel bijzonder in de stilte van de ochtend. Sommige begunstigers hebben daardoor hun bijdrage aan de vereniging verhoogd!!!!.

 

 

1954.

 

 

12 januari 1954 is er een jaarvergadering. Weer een avond met veel diversiteit. Veel spelletjes en zang, ook was er muziek ter begeleiding. Miep Ruitenberg met gitaar en Jan Spronk met accordeon. Voordrachten waren er van Nies v.d.Stouwe: “Windwijzer”, Andries v. Oene: “Dubbelzinnig” en Simon Schoon: “Hans Goochem”. Jan Lieffers won de grote clubtaart omdat hij de laatste twee jaar het minst ontbroken had tijdens de repetitie´s.  In de pauze de gebruikelijke chocolademelk aangevuld met koek, dat lukte omdat de penningmeester liet weten dat er nog fl. 83,24 in kas was. Tot besluit werd het populaire mastklimmen gespeeld. Jan v.d.Brink won bij de heren en bij de dames was het Nies v.d.Stouwe.

 

In juni werd geïnformeerd naar de mogelijkheden van een reisje naar Sauerland in Duitsland. Daaraan kleefden nog al wat moeilijkheden. O.a. met paspoorten en zo. Men zag er daarom maar vanaf. In Nederland had men al allerlei tochtjes ondernomen en veel leden hadden er geen behoefte meer aan. Daarom werd het reisje maar afgelast.

 

7 Juli 1954 werd in Oldemarkt het zangconcours georganiseerd. Zoals gebruikelijk werd de Kovobus nu ook weer stil gezet even voordat men de plaats bereikte en werden de nummers nog even doorgenomen en de laatste onevenheden weggeschaaft. Het concours werd geopend door de heer Bodewes. Het verplichte nummer van de Lofstem was: “Onze patriotjes” en het vrije nummer “Zangersfeestlied”. Er werd gezongen in de tweede afdeling. De uitslag kwam s‘avonds en vol verwachting luisterde men naar de uitslagen. Het resultaat was 294 punten en een tweede prijs. Zeer tevreden stapte ieder weer in de bus.

 

 

Op 31 augustus was er een Zang en Feestavond in Oosterwolde, georganiseerd door de plaatselijke verenigingen. De Lofstem kreeg daarvoor ook een uitnodiging en vol overgave werd er aan medegewerkt. De dirigent Evink had van het een en ander bandopnames gemaakt en lied deze horen op een repetitie avond. Iedereen was daarvan onder de indruk. Het klonk allemaal prachtig.

 

29-10-54.

 

De uitvoering deze herfst gaf de nodige problemen. Door de vele regens en het drassige land moest het vee voortijdig naar stal. Alleen de boerderij van J.v.d.Scheer was nog onbewoond. Die had het vee nog buiten. Na overleg werd besloten om dit jaar de uitvoering in zijn stal te houden. Het vereiste wel de nodige aanpassing want veel materiaal wat bij R.v.d Scheer al een beetje standaard gebruikt werd, daar moest hier mee geschoven worden. Maar ook dat lukte. Op de avond van de uitvoering waren alle stoelen en banken bezet. Zo´n 280 belangstellenden waren aanwezig. Omdat de onkosten wat hoger waren opgelopen door dit alles werd er in de pauze een verloting gehouden. Vijf taarten werden ter beschikking gesteld. Voor de pauze was er het gebruikelijke programma. Na de chocolade was er een toneelstuk. J.Lieffers, N.v.d.Stouwe, C.v.d. Stouwe, T.Kloosterman, H.Ruitenberg, A.Leusink,D.d.Groot, A.Esselink, G.Kloek, G.B.Ruitenberg en G.Koersen waren de spelers van het toneelstuk “De familie Kruif gaat met vakantie”.

 

 

26-11-1954. Deze avond is er een bestuursverkiezing. Allen zijn aftredend en herkiesbaar behalve G.Koersen. In zijn plaats werd G.R.Kloek gekozen.

 

3-12-1954. Was de dirigent verhinderd om te komen, in zijn plaats is de dirigeerstok voor J.Zwanepol. In de pauze werd door de voorzitter meegedeeld dat de geplande Kerstwijding in de kerk aan de Hogeweg niet doorgaat. In plaats daarvan ging men op 22-12 met de bus naar de Kamperzeedijk. Daar werd een gezamenlijke Kerstwijding gehouden met het plaatselijke  koor wat  ook onder leiding stond  van T.Evink.

 

Dit alles in de voormalige school.

 

Op dertig december van het jaar 1954 wordt door de vereniging een soort feestcommissie benoemd voor het komende jaar. Alle festiviteiten worden door deze groep voorbereid en begeleid.  De leden hiervan bestaan uit de heren D.Kloosterman, G. Koersen en J.Spronk. De dames worden vertegenwoordigd door A.Kanis, D.Kanis en N.v.d.Stouwe.

 

 

1955

 

 

 

 

De jaarvergadering die gepland was voor 11 februari gaat niet door in verband mat en sterfgeval bij de familie Koers. Deze wordt nu gehouden op 16 februari. Het ledental bedroeg 33 stuks. De penningmeester vertelde dat er Fl 138 in kas was.De feestcommissie had een verenigingslied gemaakt en dat werd gezongen door Dicky en Dini Kanis en Miep Ruitenberg. Verder waren er diverse spelletjes en wat schetjes. In de pauze was er de gebruikelijke chocolademelk.Als dank kreeg  de fam. Spronk een theemuts en de dirigent een doos sigaren. 11 maart. Omdat de dirigent deze avond absent was werd er een leden vergadering gehouden Deze was helemaal gericht hoe en wat er moest worden ondernomen in verband met het 10 jarig bestaan van de Lofstem. Er werd besloten om allemaal uniform gekleed te gaan. Voorlopige feestcommissie is G.B.Ruitenberg en J.Spronk. Verder werd er aandacht geschonken aan een gezamenlijk etentje voor de leden. Verder ging men met De Lofstem naar de rayon zangavond in de Buitensociteit te Zwolle.

 

2-8- Werd het jaarlijkse uitstapje gehouden, via Harderwijk, waar we de Zuiderzeewerken vanuit de bus konden zien ging het naar Rotterdam. Daar werd een boottocht door de haven gemaakt. Vervolgens zijn we door de Maastunnel gereden en wandelend terug. Vooral de roltrappen waren voor menig lid een sensatie. Toen stond Madurodam en Scheveningen op het programma. De terugtocht verliep via Soesterberg waar we enkele straaljager zagen stijgen en dalen.In verband met het tweede lustrum was er een speciale avond in de openlucht.

 

 

10-11- werd de jubileum uitvoering gehouden bij W.v.d.Steege.Veel herinneringen werden weer ten berde gebracht over de voorbije 10 jaar.

 

 

 

 

 

22-12 was er de gebruikelijke Kerstwijding in de

kerk aan de Hogeweg. Ds. Biesbroek had de algehele leiding.

 

1956.

 

 

Midden januari is er de gebruikelijke jaarvergadering. De secretaresse doet haar jaarverslag op rijm en dat valt bijzonder in de smaak bij de leden. Een warm applaus viel haar ten deel.

 

Begin maart kwamen er uitnodigingen voor deelname aan diverse zangevenementen. Zoals de zusterverenigingen uit Oldebroek, Zuideinde, Zalk en Kampoerzeedijk. Veel meer dan mogelijk is en er zal dus en keuze moeten worden gemaakt.

 

 

Tijdens een bestuursvergadering, begin maart, wordt er gesproken over het Bonds-krantje “De Lofstem”. Ondanks de toepasselijke naam is er weinig interesse van de leden om de inhoud te lezen. Velen lezen het zelfs helemaal niet. Dien tengevolge laten ze het liggen zodat het nog moet worden geruimd door het bestuur. Het abonnement wordt daarom opgezegd behoudens enkele voor het bestuur. Verder zal er een keuze moeten worden gemaakt voor het jaarlijkse uitstapje. Het wordt Duitsland of rondom het IJsselmeer. Voor over de grens moet iedere deelnemer een paspoort hebben en daaraan zijn kosten verbonden.                                                                                                                                                        

 

 

9-3-1956. Met een paar spontaan gezongen liederen wordt de nieuwe burgemeester van IJsselmuiden, L.A.Verburg met echtgenoot verwelkomt om vervolgen te worden vereerd met een doos sigaren, aangeboden door Annie Ruiitenberg en Nies v.d.Stouwe uit naam van de vereniging. Hopende dat hij ook de jaarlijks uitvoeringen zal bezoeken.

 

13-3-1956. Deze avond gaat de vereniging op bezoek bij het koor van de Kamperzeedijk waarvan de heer Evink ook dirigent is. Met een bus gaan ze er naar toe. Ook weer een prachtige avond.

 

Begin juli is het rayon zangconcours in de N.O.P. te Emmeloord.  In het “Wapen van Ens”  zou nog gerepeteerd worden maar dat ging niet door omdat er te veel bezoekers waren. Ergens op een plek in de buurt van Emmeloord werden de nummers “´t Vensterke” en “Holland” gezongen. Daarna voor jury en publiek. ´s Avonds werd de uitslag bekend gemaakt. Het behaalde aantal punten bedroeg 316, zowaar  een goede beurt. Het betekende ook promotie naar een hogere afdeling met zwaardere nummers.

 

31-7-1956. Deze avond is er een bestuursvergadering in combinatie met ijsclub “Adsum”. Voornaamste punt is het gezamenlijk aanschaffen van een geluidsinstallatie. Over voorwaarden en gebruik werd men het eens en over aanschaf en prijs zal nadere informatie worden ingewonnen.

 

 19-10-1956. Uitvoering bij R.v.d.Scheer.

 

 zie programma.

 

 

 

 

 

16-11-1956. Het lid E.uit de Fles bewees de vereniging een bijzondere dienst door alle losbladige muziek van de leden in daarvoor bestemde mappen te plakken. Rondslingerende en zoekgeraakte partituren behoorden daardoor tot het verleden. De foto´s die genomen waren tijdens de uitvoering waren deze avond aanwezig. En werden aan belangstellenden uitgedeeld. Tussen neus en lippen door werd er door de leden besloten dat diegene die de voorbije week jarig was geweest, trakteren moest. Een goede suggestie. Leemten werden zelfs opgevuld door al lang voorbije verjaardagen. Onze plaatselijke kruidenier kwam met Persil kaarten op de proppen. Daar konden zegeltjes worden opgeplakt van de pakken zeeppoeder. De opbrengst komt dan de kas van de Lofstem ten goede. De Koelucht is nog nooit zo schoon geweest….

 

21-12-1956. Kerstwijding aan de Hogeweg in de Kerk. Samen met “Zang en Vriendschap”. Alles onder leiding van de plaatselijke predikant Ds. Biesbroek.

 

 

1957

 

 

Begin januari is er een bestuursvergadering waarin de functies van de leden werden vast gesteld. J.Lieffers werd tot voorzitter benoemd, J.Spronk tot 2e voorzitter, G.R.Kloek tot penningmeester, Dinie Kanis, secretaresse, A. Leusink werd algemeen adjunct en Anna Esselink vrij bestuurslid. Het minimum bedrag van de begunstigers werd gesteld op fl. 2,50. Ook werd voor het komende jaar een nieuwe feestcommissie benoemd. De vereniging heeft inmiddels al diverse medailles gewonnen en deze slingeren een beetje rond van het ene bestuurslid naar het andere. Er wordt een plan gelanceerd om een soort grote plaquette te ontwerpen waaraan ze bevestigd kunnen worden

 

11-1-1957. Na vele avonden klussen, knippen, plakken, zagen en verven, waren de instrumenten voor het grote orkest gereed. Vele avonden oefenen kostte het de leden en eindelijk is het dan zover. De “Concert Probe” kon worden opgevoerd. Een orkest met imitatie instrumenten zoals die voorkomen in echte orkesten met violen, tuba´s, trompetten, enz. enz. Gewoonlijk begeleid een orkest de zang maar hier is dat omgekeerd. Een deel van de zangers produceren het geluid van de instrumenten. Het resultaat is geweldig en succesvol. Aan deze avond was ook de jaarvergadering gekoppeld. Het jaarverslag was van Dinie Kanis en de penningmeester deelde mede dat er fl. 133,53 in kas was. De avond werd verder opgevuld met diverse spelletjes. Voor een dubbeltje mocht men raden hoeveel inwoners De Zande had. Een pakje met opdrachten ging verder van hand tot hand. Wanneer het orgel stopte met spelen moest degene die het in handen had de opdracht vervullen. Een kwestie van snel doorgeven dus. Vermeld wordt nog dat J.v.d.Brink de spraakwaterval won.

 

1-3-1957. Caféhouder van het plaatselijke café de Lange kwam deze avond op de repetitie met de mededeling dat hij de vereniging wilde steunen. Dus iets wat lijkt op sponsering. Hij had een prachtig speelgoed auto bij zich en stelde die beschikbaar om te verloten. Deze ondersteuning bracht het mooie bedrag op van fl. 45,50.

 

20-3-1957 is er de gebruikelijke ringavond van de zangersbond. Ook ditmaal is de Lofstem er vertegenwoordigd.

 

10-3-1957. Deze avond bedankte J.Lieffers als voorzitter en als lid omdat hij binnenkort in het huwelijksbootje hoopt te stappen. Het gehele bestuur was vertegenwoordigd op de receptie. Het cadeau was niet vergeten. Een prachtig schilderstuk vervaardigd door de dirigent.

 

13-7-1957. Het zangersconcours wordt dit jaar gehouden te Hattem. Er werd voor de eerste keer in de 1e afdeling gezongen. Het verplichte nummer was: “Verlangen naar de hemel” en het vrije nummer had als titel “Wandellied”. Het werd een 2e prijs met 307 punten.

 

23-7-1957. Het jaarlijkse reisje voerde dit keer door Overijssel en de achterhoek. Plusminus 30 personen scheepten in. Koffiedrinken in Nijverdal en vervolgens naar Hellendoorn naar de speeltuin “De Zeven Provinciën”. Na het maken van een groepsfoto vertrok men via Goor, Diepenheim, Neede, Borculo en Hummels naar Arnhem. Hier werd een duik genomen in het golfslagbad. Ook kreeg de Postbank het koor op bezoek. Naar Tiel voor de nieuwe sluizen over de Rijn bij Wageningen. In Rhenen werd: “Ouwehands” dierentuin bezocht. Van daar vertrok men richting Apeldoorn voor een bezoek aan de woelige automarkt. Omstreeks middernacht arriveerde men weer aan de Koelucht.

 

17-7-1957. Een verzoek van de zangvereniging “ Zang en Vriendschap” van het Zuideinde om deze avond deel te nemen aan een zangfestival kon niet worden gehonoreerd omdat de dirigent met vakantie was. Begin september werd H.Ruitenberg in het bestuur gekozen in de vacature J.Lieffers. Na een weekje beraad heeft hij deze functie aangenomen. Vervolgens werden respectievelijk J.Spronk en H.Ruitenberg tot eerste en tweede voorzitter gekozen.

 

4-10-1957. Dirigent Evink was deze avond verhinderd en stuurde ter vervanging mevrouw Koops. Het werd een bijzonder goede avond omdat deze dame en de leden elkaar bijzonder goed aanvoelden.

 

11-10-1957. Bestuursmededelingen. De eerste Persil actie heeft fl. 14,00 opgebracht. Er is een uitnodiging van”Zang en Vriendschap” van de Zwartendijk voor het bijwonen van hun uitvoering. Het Kamper dameskoor houdt een concert in de Burgwalkerk met medewerking van een Duits mannenkoor. Ook hiervoor is de Lofstem uitgenodigd, Verder zijn de aanplakbiljetten klaar voor de uitvoering en worden verspreidt onder de leden om deze op diverse locaties aan te plakken.

 

25-10-1957. De jaarlijkse uitvoering viel op deze datum. Ook deze avond kon burgemeester Verburg en echtgenote weer verwelkomd worden evenals Mevrouw Evink, De Familie Spronk, De heer Bodewes en de plaatselijk politie. Er waren weer veel bezoekers. Alle stoelen waren weer bezet. De traditie van chocolademelk in de pauze werd ook dit jaar voortgezet. De prijzen van de verloting bestonden ook nu weer uit taarten en worsten. Duizend loten werden er aan de man gebracht en dat was heel veel. Zie verder het programma en het persverslag.

 

 

 

1-11-1957. Zoals gebruikelijk werd ook deze keer gesproken over de uitvoering. Over de belevenissen en over wat verbeterd moet worden. Een ondertrouwkaart van G.Koersen en C.v.d.Stouwe is bij de secretaresse binnen gekomen en voorgelezen. Ze hopen 14 november in het huwelijk te treden. Van de Zangvereniging van de Kamperzeedijk was een spannende brief binnen gekomen. Ze vonden het behoorlijk smerig van de Lofstem dat deze geld vroeg voor het lenen van de instrumenten voor het gebruik bij de opvoering van de Concert Probe. Hun argument was dat de instrumenten behoorlijk beschadigd waren aangekomen en moesten worden gerepareerd. Ook vonden ze het niet passen om als vrienden onder elkaar dit te doen. Uiteindelijk is alles met een sisser afgelopen.

 

22-11-1957. In de repetitie ruimte in de stal van de familie Spronk stond een enorme ton. Een voormalig wijnvat van de firma Siebrand. Deze was gevuld met vloeibaar gemaakt lijnmeel en diende als veevoer. De heren Schoon en v.d.Stouwe wilden wil eens zien hoe hard dit uit de schenkkraan liep als ze deze openden. Zonder er een emmer onder te zetten draaiden ze deze open. Het resultaat was dat een gedeelte van de repetitieruimte bedekt werd met een laag glibberig spul. Teleurstellend voor hen was dat ze alles weer schoon moesten maken en dat was een hele klus. Maar ze wisten in ieder geval hoe het werkte.

 

6-12-1957. Omdat Sint Nicolaas langs was geweest werd de repetitie om half tien beëindigd. Ter ere van die stokoude baas kon men raden hoeveel pepernoten er in een zak zaten. Anna Lieffers won de eerste prijs en Dinie Kanis was de tweede.

 

11-12-1957. Enkele punten uit de bestuursvergadering. Gerrit Kloek bedankte deze avond als bestuurslid omdat hij binnenkort in de wapenrok moest. Anna Esselink werd tot penningmeester gekozen. Het reglement werd ook aangepast zodat meisjes vanaf 14 jaar lid konden worden en jongens vanaf 16 jaar. Ook werd er besloten om een plaquette te maken naar een voorbeeld schets. Op papier ziet het er keurig uit. Kunsthandel Evink zou hem vervaardigen. Wanneer alle medailles weer opgediept zijn kunnen ze keurig worden opgehangen aan de haakjes die op de plaat zijn aangebracht.

 

 

20-12-1957. Kerstwijding in de Ned. Herv. Kerk aan de Hogeweg.

 

 

1958.

 

 

21-2-1958. Jaarvergadering annex feestavond. Volgens secretaresse en penningmeesteresse telt de vereniging 27 leden en is er fl. 310,00 in kas. Het feestelijke gedeelte werd verzorgd door Evert uit de Fles. Er waren heel veel spelletjes, verlotingen en raadsels. Evink won het beschuit happen en Dinie Kanis trek aan de bel. Hersengymnastiek tussen een damesploeg en een herenploeg werd door eerst genoemde gewonnen. Een taart gewonnen door Spronk werd gelijk verdeeld onder de leden om in de pauze op te peuzelen. Voornoemde familie stelde een metworst beschikbaar voor die persoon die raadde hoelang het langste lid van de vereniging was. Het opmeten nam nogal wat tijd in beslag, men probeerde zich nogal eens wat langer of korter te maken om de uitslag zo te beïnvloeden. H.v. Bruggen bleek het met enkele mm. te winnen. Voor 15 cent mocht men een keer raden hoeveel boompjes er langs de Kamperstraatweg stonden. 

 

25-4-1058. Het inmiddels getrouwde echtpaar G.Koersen en C.v.d.Stouwe kwamen deze repetitieavond om officieel te bedanken als lid te en trakteren vanwege het prachtige cadeau aangeboden door de leden en vervaardigd door T. Evink. Het was een uitgewerkte trouwtekst op hout gebrand.

 

12-7-1958. Bij prachtig weer vertrok de Lofstem omstreeks 1.00 uur met en Kovobus naar het zangconcours te Vollenhove. In het plaatselijke kerkje werd de generale gehouden. Met het beste beentje voor en gezongen uit volle borst werden de nummers ten gehore gebracht. Maar helaas dit mocht niet baten. Met 291 punten behaalden ze een 3e prijs. Iets beneden de stand, zo vond men. Enigszins teleur gesteld vertrok het gezelschap weer richting Koelucht.

 

30-7-1958. Zangreisje met als doel Limburg. Onder een stralende zon vertrok de bus omstreeks 6 uur richting het zuiden. De eerste koffiestop was in de buurt van Nijmegen in de Blokhut. Het eerst werd de oorlogsbegraafplaats Margraten bezocht. Vandaar naar Vaals, met het drielanden punt. Alle leden zijn de grens even over geweest door even rondom de grenspaal te wandelen. Sommigen kochten zelfs een Belgisch ijsje, maar de smaak was teleurstellend. Men proefde er iets Hollands aan. Valkenburg viel goed in de smaak en ook het Geuldal was indrukwekkend. Door velen werd een tochtje in de kabelbaan gemaakt. Dit gaf een uniek uitzicht over het glooiende landschap. Na een rit door Klein Zwitserland ging men omstreeks 5.30 uur weer richting noorden. Na aankomst stapte ieder zeer voldaan huiswaarts.

 

22-8-1958. Ter herdenking van het twaalfeneenhalfjarige bestaan werd er een zang en muziek festival georganiseerd aan de Koelucht. Tegen over het café op het terrein van de heer H.Roetman. Alles in de openlucht bij gunstig weer. Deelnemende verenigingen waren: Zang en Vriendschap van de Roskam en Zang en Vriendschap Zuideinde. Muziekkorps Excelsior uit Zalk was ook present evenals Eufonia uit Wilsum. Mede door het prachtige weer was er veel belangstelling en kwamen de klanken bijzonder mooi uit. Na de pauze met verloting waren er spelletjes voor leden van de deelnemende verenigingen. Voor de heren betekende dat ringsteken op de fiets en voor de dames ballen bijeen halen. Tot slot was er een traditionele stoelendans waar iedereen aan deel kon nemen. Terwijl de koren zongen werd er gecollecteerd voor de beide muziekkorpsen. Bij elkaar bracht dit fl. 60 op. Een heel goed geslaagde avond werd hierna beëindigd.

 

12-9-1958. Op deze avond werd definitief besloten dat leden tijdens de uitvoering uniform gekleed zouden gaan. Rijkelijk laat om alles nog voor elkaar te krijgen, maar met een beetje geluk moet het lukken. Ruim een week later zijn de proefpakken binnen en wordt er een modeshow gehouden. In de pauze laat Anna Esselink een damespak zien, bestaande uit een antraciet rok en een witte blouse. J.Spronk toonde vol flair het heren kostuum. Ook antraciet broek en een wit overhemd plus roodzwart gestreept vlinderstrikje. Zonder al te veel commentaar wordt de outfit goed gekeurd en kan dus besteld worden. De maten worden genoteerd en zullen worden doorgestuurd naar C.en A.

 

 

Een aantal weken geleden is er een fotograaf geweest en deze heeft het koor geportretteerd. Deze liet een beetje doorschemeren dat het voor publiciteit was. Achteraf bleek dat deze er niets van gebakken heeft. Het leek nergens op. Eentje waar het bestuur opstond was nog een beetje toonbaar. De goede kiekjes maker had aangeboden om de opnamen over te maken maar het bestuur is er niet op ingegaan. Het bleek naderhand ook dat de opnamen niet voor publicatie gemaakt werden maar puur voor eigen gewin.

 

Verder werd er gesproken over de komende uitvoering. H.Ruitenberg zal zorgdragen voor 300 stoelen van de Buitenwacht en deze halen en terug bezorgen. R.Kloek besteld de aanplakbiljetten en zal ze op diverse plaatsen aanplakken. Ook zal hij zorgen dat er een advertentie in de krant komt te staan. Een geluidsinstallatie zal gehuurd worden van K.W.de Lange uit IJsselmuiden. Er zullen 300 papieren bekers worden gekocht voor achter in de zaal. 75 kopjes zullen worden gehuurd voor de genodigden en begunstigers. D.Kloosterman zal zorgdragen voor 100 liter chocolademelk bij melkfabriek van v.Heel. Ook zal er een taxi worden geregeld voor Evink en Bodewes.

 

17-10-1958. Iedereen was deze avond op tijd present want de uniforme kleding was binnen en zou worden uitgedeeld. Iedereen was erg benieuwd vooral de dames werden steeds ongeduldiger. C. en A. Brenninkmeijer had de opdracht binnen gesleept en zou er voor zorgen. Waarschijnlijk hebben ze de goedkoopste naaister ingehuurd die er te krijgen was. Sommige rokken waren te lang, enkele te kort tot ruim boven de knieën. Toeval of niet maar dat trof juist enkele bejaarde dames. Een waren er bij waarvan de onderkant helemaal scheef afliep. Kortom er moest behoorlijk gesleuteld worden om de Lofstem toonbaar te maken. Bij de heren was het maatwerk. Dat zat min of meer allemaal perfect. Gelukkig verliep alles onder veel hilariteit en daardoor trok een ieder vrijvlot de portemonnee, want er moest betaald worden. De heren boften wel want de vlinderstrikjes werden uit de kas betaald, maar bleven wel eigendom van de vereniging.

 

28-10-1958. De datum van de jubileum uitvoering. Gehouden bij R.v.d. Scheer. Een bijzonder woord van welkom trof de dirigent, T.Evink en echtgenoot; De burgemeester en echtgenoot; Familie Spronk. De Familie v.d.Scheer en de heer Bodewes van het rayon bestuur. Ook de oprichters waren uitgenodigd en aanwezig en dat waren W.Visscher, J.´t Hove, J.v.d.Brink, M.Ruitenberg en G.Doornewaard. Een bijzondere uitvoering die menigeen nog lang zal herinneren.

 

 

 

20 -11-1958. Enkele bestuursleden zijn naar de receptie van A.Lieffers geweest die voorbijgaande week in het huwelijksbootje is gestapt. Als cadeau was er weer een gebrande trouwtekst.

 

21-11-1058. Deze avond boog het bestuur zich over een aantal belangrijke en minder belangrijke zaken. Een oproep van een koor uit Brabant om kaarten van hen te kopen ter ondersteuning van hun restauratie fonds voor hun kerk werd niet gehonoreerd. Er waren ook wat problemen met de Bond van de ring Zwolle. Enkele jaren terug had het bestuur het abonnement opgezegd voor de bondsuitgave van de periodiek “De Lofstem”.  Maar elke maand werd het toegestuurd en ook gevraagd om het abonnementsgeld te betalen. Hoewel er geen geld werd overgemaakt bleef het maar doorkomen. Het achterstallige bedrag werd alsmaar meer. Ten laatste werden de krantjes terug gestuurd maar ook dat hielp niet. Tenslotte kwam er een rekening van ruim fl. 200,00. Een nieuwe penningmeester die nergens van wist betaalde deze. Er werd een boze brief opgesteld en deze ging richting Zwolle. Vrijwel per omgaande kwam er bericht terug met de mededeling dat het Bondsbureau de zaakjes niet meer op een rij had, eigenlijk zat alles in de knoei. Het gestorte geld werd onmiddellijk weer terug gestort. Maar dat vond men toch ook weer wat te veel van het goede. Dus werd alles in de minne geschikt.

 

Een binnenkamers discussie volgde en er werd besloten om het dorpscafé te verzoeken om voor de aanvang van de volgende uitvoering ´s avonds geen alcohol te schenken…..

 

5-12-1958. Tot aan de pauze was er zangrepetitie en toen kwam er een heuse Sint en Piet binnen wandelen. Een bijzonder gejuich en applaus vielen hen ten deel. Enkele weken terug waren er briefjes getrokken met daarop een naam van een lid. Voor die persoon moest er voor een vooraf bepaald bedrag een surprise gekocht worden. Graag vergezeld van een gedichtje dat door de betrokken persoon moest worden voorgelezen. Het ludieke hiervan bracht veel gezelligheid met zich. Ook waren er vijf pakjes aan een touwtje aan het plafond gehangen. Om beurten mocht men raden wat er in zat. Had men het goed dan was de inhoud voor betrokkene.

 

De Sint voelde zich helemaal thuis tussen koeien en zangers.

 

12-12-1958. Omdat de vaste dirigent verhinderd was kwam de heer IJzerman deze avond het koor leiden. Alle nummers die gezongen zouden worden op de komende Kerstwijding werden doorgenomen.

 

23-12-1958. Kerstwijding in de Ned. Herv. kerk aan de Hogeweg onder leiding van Ds. Biesbroek. Ook het koor Zang en Vriendschap werkte er aan mee.

 

 

1959.

 

 

Kort na de Nieuwjaarswens van de leden gaf dirigent Evink te kennen dat hij het dirigentschap wenste te beëindigen. “Graag wou hij eens een avondje thuis bij zijn gezin zijn”, zo was zijn motief. Op de eerste repetitieavond van het nieuwe jaar was de stemming daardoor nogal bedrukt. Na sluiting bleef het bestuur nog even na om de ontstane situatie te bespreken. Men was het al gauw eens. De eerstkomende bijeenkomst zal hem worden verteld dat de Lofstem er mee akkoord gaat en dat hem eervol ontslag zal worden verleend.

 

9-1-1959. De dirigent krabbelde een weinig terug met zijn ontslag en gaf te kennen of hij het nog enkele weken in beraad mocht houden. Ook na enkele weken bleef het onderwerp onaangeroerd. Niemand praatte er meer over en alles ging op de oude voet verder.

 

Jaarverslag van de jaarvergadering. De Vereniging telde 33 leden en de kasinhoud bedroeg fl. 741,55. Deze avond werd een nieuwe feestcommissie benoemd bestaande uit; Mina v.d.Brink, Janna v.Egteren, Jan Willem v. Egteren en Flip Ruitenberg. Verder werd er besloten om op het zangconcours een afdeling lager te zingen omdat de huidige nummers te moeilijk waren. Men zong dan weer in de tweede afdeling.     

 

28-4-1959. Gezamenlijk naar de ringavond van de zangersbond te Zwolle.

 

11-7-1959. Op deze datum is het jaarlijkse zangconcours. Ditmaal te Wezep. Mooi in de buurt maar men is er niet naar toegegaan omdat men de nummers onvoldoende kende.

 

14-7-1959. Het gehele bestuur is naar de begrafenis van de Ringvoorzitter, de heer S.Bodewes, geweest. Deze is op 10 juli overleden.

 

 

 

 

 

10-8-1959. Allemaal op de fiets naar Giethoorn. Er waren twee gasten, Jenny Blom en Harm Pelleboer. De bedoeling was om ongeveer 7.30 uur het startsein te geven maar door de enorme slechte weersomstandigheden is er gewacht tot plusminus 9.00 uur. (Het was de droogste en zonnigste zomer van de eeuw.) De egale regen was veranderd in buien. Via Kampen ging het naar Grafhorst toen werd de fietsclub overvallen door een enorme hoosbui. Om een beetje droog te blijven moest men vluchten naar een oud bouwvallig steltenbergje ergens in het land onder aan de Kamperzeedijk. Het duurde ongeveer twee uur voor deze bui was overgedreven en men weer verder kon. De stemming bleef echter prima en in de schuur heeft men erg veel lol gemaakt. Enkele kilometers verderop wist de dirigent een soort koffiecafe. Daar stonden wat stoelen en misschien was er ook wel koffie te krijgen. Toen het weer even wat verbeterde stapte iedereen op de fiets en reesde daar naar toe om daar de volgende bui af te wachten. Een van de deelnemers was het al te bar, deze liet zijn vriendin in de steek en keerde zijn fiets om en vertrok richting huis. Op weg naar Genemuiden werd er door de dirigent een stukje smalfilm gemaakt van de druilerige deelnemers. Via de pont in Genemuiden ging men over het Zwartewater richting Giethoorn. Inmiddels was het behoorlijk opgeklaard maar was er een sterke tegenwind en dat had wel een drogende werking op de kleding. In Giethoorn fietste men langs smalle paadjes en over hoge bruggetjes richting de rijwielstalling. Wandelend over de paadjes en bruggetjes ging men naar het paviljoen midden in het Wiede. In het restaurant kon men heel lekker eten en daarvan is dankbaar gebruik van gemaakt. De een vulde zijn maag met soep, de ander met chocomelk en de derde met een uitsmijter. Een van de deelnemers kreeg een uitsmijter terwijl hij een kop koffie had besteld. Hij wilde hem wel hebben maar voor de prijs van de koffie. Dat bracht wat deining in het gezelschap. Daarna stond punteren op het programma. Met zijn zessen in zo´n houten boot. Jammer dat het weer zo koud was, zodat de badkleding in de tas bleef. Ongeveer twee uur werd er uitgetrokken voor dit vermaak. Na het inlopen werd er geroeid en gezeild dat het een lieve lust was. Aanvaringen werden ook genoteerd maar de averij bleek binnen de perken. Er werd lekker gesparteld en gestoeid in en op het water. Aan overzijde van het Wiede stonden enkele attributen in het water onder andere een wipwap waarvan de stoeltjes net beneden het wateroppervlak reikten. Het was een geliefd speel attribuut. Een van de leden had minder plezier die was namelijk zijn portemonnee verloren. Tegen vijven werden de fietsen weer opgezocht. Via binnenwegjes en pontjes ging men langzamerhand weer terug. Ter afwisseling werd er op een weiland nog even gevoetbald. Dames en heren allen met elkaar. De dames waren vooral niet de mindere. Er werden van dit sportieve gebeuren ook filmbeelden gemaakt. In Zwartsluis is nog een restaurant bezocht en zijn de magen tot de rand gevuld. Op weg naar Kampen, eenmaal daar aangekomen werd er breeduit over de Oudestraat gefietst. Bij Talamini werden de laatste centen omgewisseld voor ijs met slagroom. Al was het begin enigszins teleurstellend toch is het een historische dag geworden waarover nog lang werd nagepraat.

 

De eerste repetitie avonden na de fietstocht had het koor weer gastdirigenten, o.a. Henk IJzerman en Jan Zwanepol.

 

25-8-1959. Na de pauze is er een ledenvergadering met crisisberaad. Het onderwerp is een zeer slechte opkomst van de leden. Het gevolg steeds mindere prestaties op concoursen, festivals en uitvoeringen. Mede hierdoor gaat ook de dirigent minder zijn best doen. Het onderwerp heeft al meermalen op de agenda gestaan en besproken. Het huidige bestuur heeft gemeend en besloten voor hun functie te bedanken en af te treden. De keus is aan de leden, de vereniging opdoeken of toch verder te gaan. De leden kozen unaniem voor doorzetten. Twee van de bestuursleden stellen zich niet weer herkiesbaar en dat zijn Dinie Kanis en J.W.v.Egteren. Tot nieuwe bestuursleden werden gekozen Leida Lodewijk en Simon Schoon. Ook de dirigent beloofde de draad weer als vanouds op te pakken. En zo werd de vereniging van de ondergang gered.

 

16-10-1959. Jaarlijkse uitvoering. Het opgerichte kinderkoor aan de Koelucht werd deze avond aan begunstigers en publiek voorgesteld. Ook werd deze avond de heer Bodewes Herdacht.

 

 

 

23-10-1959. Na de pauze werd provisorisch de repetitie ruimte verduisterd en ingericht tot filmzaal. De opgenomen film van de fietstocht naar Giethoorn werd geprojecteerd op filmdoek. De belangrijkste gebeurtenissen kwamen weer te voorschijn en werden met veel gejuich en commentaar door de aanwezigen bekeken. Veel vervaagde herinneringen kwamen weer te voorschijn. Een prachtige avond.

 

27-11-1959. J.Spronk gaf de voorzittershamer over aan G.R.Kloek. Deze bedankte de scheidende voorzitter voor de bewezen diensten.

 

22-12-1959. Kerstzangdienst in de kerk aan de Hogeweg. Voor het eerst deed ook het kinderkoor “De Vrolijke Zangers” mee. Verdere medewerking verleende “Zang en vriendschap” van de Roskam. Koor en muziek zijn opgenomen op de band en zal te zijner tijd worden afgespeeld tijdens de repetitie.

 

 

.

 

 

 

1960

 

 

 

29-2-1960. In de ver.is besloten om een fruitmant te sturen naar ons lid J.v.d.Brink de een zware operatie heeft ondergaan in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht.

 

Jaarvergadering is in combinatie met het kinderkoor. Bestuur: G.Kloek voorz. F.Ruitenberg 2e voorz. S..Schoon alg. adj. L.Lodewijk Penningmeesteresse. J.Land secretaresse. Het ledental bedroeg 31.

 

Na wat gezellige spelletjes vertrokken de kinderen om 9.00 uur. Tijdens het zingen van de Zangersmars werd iedereen getrakteerd op een pepermuntje. Stond hierop “king” dan kreeg men een volle rol. Voor de dames was er een breiwedstrijd wie het eerst de knot leeg had werd de winnaar. Voor de heren was er een wedstrijdje naalden aan een draadje reigen. Wie is een bepaalde tijd er het meest aan had was winnaar. Dir.Evink presteerde het met 12b stuks winnaar te worden. De avond werd verder gevuld met diverse spelletjes. De fam. Spronk kreeg een keukenklok voor het afstaan van hun ruimte. Er hing de hele avond een grote metworst aan de zolder en men kon raden hoe lang deze was (541 mm.)

 

Er werd ook nog deel genomen aan een ringconcert te Zwolle.

 

21 mei was er een openlucht concert in het Zuideinde waaraan diverse koren meededen.

 

18 juni is er nog in Kampen gezongen.

 

 

 

1 Juli Zangconcours t´Harde.  Hieraan werd een reisje gekoppeld. De uitslag was 315 punten wat zoveel betekende als een tweede prijs.

 

 

 Het reisje voerde naar de Postbank bij Arnhem. Via deze stad ging het naar Oosterbeek naar de Westerbouwing  emt kabelbaan. Toen ging het naar de Betuwse kersenbongert. Na verzameling van veel kersen ging men op een lange bank zitten. Maar het gewicht bleek te zwaar, na een felle krak tuimelde men allemaal over elkaar. Heel veel kersenkleur in de kleding en wat schaafwonden. Ook waren er stukke kleren. Wel veel hilariteit. Hert Prins Bernharddal sloot de dag.

 

13 okt. Was er weer de jaarlijkse uitvoering bij R.v.d.Scheer

 

 

 

 

11-11-1960. Na de repetitie is er een bestuursverkiezing. Allen zijn aftredend en herkiesbaar. Ze zijn ook allen herkozen. Een week later werd de nieuwe feestcommissie benoemd en de vorige onder dank opgeheven. Dirigent Evink wordt geplaagd door ziekte zodat zijn honneurs werden waargenomen door Henk IJzerman.

 

2-12-1960. Deze avond wordt er al een beetje Sint Nicolaas gevierd met een graai in de zak. Ook was er nog een kleine verloting ten bate van de kas van het kinderkoor.

 

21-12-1960. Kerstwijding in de kerk aan de Hogeweg. Medewerking verleenden: “Zang en Vriendschap” van de Roskam en het kinderkoor “De Vrolijke Zangers”. Het geheel onder leiding van Ds.Vroegindewei. De kinderzang was niet optimaal maar een paar gedichten werden heel mooi gebracht. Annie van Rechteren blonk daarin uit. Ook het gedicht van Mej. A .v.Dijk mocht er zijn evenals een zangsolo van Grietje en Bea Visscher en Alie Kwakkel. Ook deze keer was de kerk weer meer dan vol.

 

 

1961.

 

 

16-1-1061. Een aandachtspunt van deze bestuursvergadering is het heftige geklets tijdens de repetitie door de rustende partijen. Dikwijls wordt er minder dan half geluisterd naar mededelingen van het bestuur. Helaas heeft het bestuur geen sleutel die leidt naar een oplossing. Maar…..ook gaat de dirigent niet helemaal vrijuit want die beslaat alles met een grap. Op de eerstvolgende repetitieavond trakteerde mevrouw Koersen op oliebollen en dat viel bijzonder in de smaak zowel letterlijk als figuurlijk.

 

4-2-1961. De jaarvergadering annex feestavond voor de leden. Het aantal is behoorlijk geslonken en bedraagt momenteel 27. Ook het kasgeld is wel eens meer geweest en vermeld fl. 99,00. Verder zijn er deze avond de gebruikelijke spelletjes en verlotingen.

 

13-4-1961. Gezamenlijk met de bus naar Zwolle, naar de ringavond. Voor de pauze werd de avond gevuld met koorzang en daarna trad het overbekende toneelgezelschap Tetman de Vries op.

 

6-5-1961. Het koor verleende deze avond medewerking aan een zangfestival in de Burgwalkerk te Kampen. Diverse koren namen daaraan deel. Voorafgaande was er nog een soort wedstrijd onder diverse koren. Een tweede prijs viel de Lofstem ten deel. De nummers die de Lofstem daar zong waren: “Gij Heilige Engelenschaar” en “Leidt mij Voort”.

 

13-5-1961. Zang en muziek festival aan de Zande. Zie Krantenverslag en jaarverslag.

 

.

 

23-6-1961. De eerste repetitie na de hooibouw. Maar de opkomst was magertjes omdat de oogst nog lang niet binnen was.

 

 

 

19-7-1961. Zangconcours met daaraan verbonden het jaarlijkse reisje. Eerst richting Dalfsen. Daar stond de koffie bruin en tussen het drinken door werden de nummers gerepeteerd. Vervolgens naar Hellendoorn naar restaurant “Dalzicht”. Voor de avond werd daar een diner uitgezocht en besteld. Na nog een korte repetitie terug naar Dalfsen naar het concoursterrein. Nadat iedereen wat tot rust was gekomen werd er voor de jury gezongen. Snel weer in de bus richting Hengelo, naar de “Waarbeek”. Daar was heel veel te doen, vermaak, vertier en smikkelarijen. Na de hoofdmaaltijd ging het weer richting De Zande. De uitslag lag bij thuiskomst bij de familie Spronk op tafel. Een tweede prijs met 321. Nog een keer haalde J.v.d.Stouwe zijn accordeon te voorschijn en begeleidde het uit volle borst zingende koor.

 

In augustus komt de heer IJzerman steeds vaker de dirigent vervangen. Evink begint een beetje te rommelen of is het toch vakantie?

 

23-8-1961. Komt er een verzoek van de dirigent om per 1 november ontslag te nemen. Dus moet er een nieuwe gezocht worden en dat is niet zo eenvoudig. Toch wat problematisch ook met het zicht op de komende uitvoering. Men wilde en zou alles in het werk stellen om dit evenement door te laten gaan. Een datum wordt alvast geprikt en wel 23 oktober.

 

4-9-1961. Tijdens deze ledenvergadering werd er gesproken over de komende uitvoering. Het lukte maar niet om een goed programma samen te stellen. De zo karakteristieke afwisseling die de avonden kenmerkten vervlakken steeds meer en dat vond men erg jammer. Maar helaas het is niet anders. De nummers liggen vrij zwaar en de kwartetten en duetten ontbreken. Zo langzamerhand speelt het kinderkoor de hoofdrol en de Lofstem vult de gaatjes. Waar zou die laksheid aan liggen, aan koor of dirigent? Men vroeg zich meermalen af.

 

 

 

3-11-1961. Deze avond is dirigent T.Evink er voor het laatst. Er werd een beetje weemoedig afscheid van hem genomen met “helaas”! Veel goede en hartelijke woorden begeleidden de enveloppe met inhoud. Vervolgens trakteerde hij de leden op grote stukken warme worst. Iedereen had de mond vol van en over hem. Hij had ook weer zoals men van hem gewend was, een oplossing voor het dirigenten probleem. De heer IJzerman was bereid de periode te overbruggen tot er een nieuwe dirigent werd gevonden.

 

10-11-1961. Als gast was deze avond mevrouw Kanis aanwezig. Ze had de hele uitvoering op de band opgenomen en draaide de belangrijkste delen af. Met veel plezier werd er geluisterd en van commentaar voorzien.

 

Door het bestuur is er een advertentie geplaatst in de lokale bladen met een oproep om te solliciteren voor de functie van dirigent. Vier kandidaten hadden zich er gemeld. Nu kwam de moeilijke taak om voldoende informatie te verkrijgen over capaciteit, karakter werkwijze. Het was al snel duidelijk dat de vergoeding nogal wat hoger lag. Er zal dan ook een contributie verhoging moeten komen. Omstreeks half december is de heer C. Bakker uit Zwolle benoemt. Deze zal omstreeks januari beginnen.

 

26-12-1961. Kerstwijding aan de Hogeweg. Onder leiding van Ds. Vroegindewei.

 

 

1962.

 

 

5-1-1962. Een nieuwe start met een nieuwe dirigent. De heer Bakker uit Zwolle werd welkom geheten en nam de dirigeerstok ter hand.

 

19-2.1962. Jaarvergadering; Gezamenlijk met het kinderkoor. Tegen half acht kregen ze allemaal een sinaasappel en gingen ze naar huis. Na de jaarverslagen waren er de gebruikelijke spelletjes. H.Eilander en J.Lans kregen een grote badhanddoek om en een rietje in de mond. In een grote pan met water lag een knikker, deze moesten ze naar de kant van de tegen partij proberen te blazen. Toen de strijd een hoogte punt bereikte sloeg Kloek met de platte hand zo hard in de pan dat het water alle zijden opspatte en de kandidaten druipend terug deed deinzen. Dat was het breekpunt voor de gezelligheid. Ook moest er geraden worden hoeveel knikkers er in een glazen pot zaten. De nieuwe dirigent was er het dichtste bij en won een taart. De pauze werd opgevuld met accordeon klanken van J.v.d. Stouwe. Na de pauze was er nog een raadseltje van hoeveel bomen er langs de Jules .v. Hasseltweg stonden.Dat waren er 225 en G.v.Hattem won dit. Na de vele spelletjes was er tot slot nog een rad van avontuur waaraan iedereen kon meedoen die een lot had gekocht. Tenslotte moest de kas ook wat aandacht.

 

6-3-1962. Op deze bestuursvergadering werd het reilen en zeilen met de nieuwe dirigent doorgenomen. Het verschil met de voorgaande is enorm. De aanpak is totaal anders. Een luisterend oor bij de leden vertelde dat zijn methode van aanpak bij velen toch wel aansloeg. Stilzwijgend werd er vanuit gegaan dat de aanpassingen van beide zijden naar elkaar zouden groeien en men besloot om stilzwijgend verder te gaan.

 

4-6-1962. Vol verwachting ging men naar het zangconcours te Nieuwleusen. De vertrektijd was 12.30 uur. Maar er verscheen een bus die veel te klein was voor het hele koor. Een aantal ging naar huis om haardbankjes of klapstoeltjes te halen. De rest ging maar bij elkaar op schoot zitten. Heel ruim over tijd vertrok het gezelschap. Aangekomen bij hotel “De Viersprong”  werden de beide nummers nog eens flink doorgenomen. Vervolgens naar het terrein. Omdat men verlaat was moest er direct worden gezongen. Wat onwennig stond men op het podium te zingen. Na de presentatie is er nog wat rond gescharreld en vervolgens naar de bus om de omgeving te verkennen. Tussentijd had de dirigent de rapporten van de jury opgehaald. Het werd maar een derde prijs met 282 punten. Een zware domper, ook voor de dirigent. Enigszins aangeslagen vertrok men naar Hellendoorn naar café “De Elf Provinciën”. De Holterberg stond vervolgens op het programma o.a. voor een bezoek aan het natuurmuseum. Tot slot werd nog een sprookjes tuin bezocht. Het was echt nodig.

 

Op een van de repetitie avonden kwamen enkele leden met het voorstel om de uitvoering dit jaar in de Buitensositeit te houden.

 

8-10-1962. Een spoedeisende bestuursvergadering.  Heikel punt is “de dirigent en/of de leden”. De ervaring heeft geleerd dat beide partijen te ver uit elkaar liggen zodat van toenadering geen sprake is. Men voelt elkaar totaal niet aan. Er moet een besluit worden genomen of de vereniging opheffen of de dirigent ontslaan. Besloten werd de leden bij elkaar te roepen en hun het probleem voor te leggen, eventueel een oplossing te zoeken.

 

12-10-1962. Ingelaste leden vergadering. De voorzitter legde de leden de ontstane situatie voor. Intern beraad van het bestuur had doen besluiten de dirigent alvast te ontslaan en de heer IJzerman te vragen voor tijdelijke inval.  Het bestuur worstelde met de vraag of er nog wel voldoende animo is voor de zang. Na een diepe discussie werd er gestemd. Unaniem werd er gekozen voor doorgaan en iedereen stemde toe om zeker nog een halfjaar lid te blijven, iets wat het bestuur de leden had gevraagd. De heer IJzerman was bereidt om te overbruggen, maar moest wel schipperen met zijn vrije avonden.

 

26-10-1962. De leden komen bijeen zonder dirigent.  Eerst volgt een verslag van de Ring Zwolle. Hieruit blijkt dat deze financieel wat moeilijk zit mede omdat de Ringconcerten onrendabel zijn. Het zangconcours te Nieuwleusen gaf echter een batig saldo van fl.- 648,- te zien. In verband met het 40 jarig bestaan zal het komende concours worden gehouden te Zwartsluis. De jury zal bestaan uit het bekende trio Nauta, Pijlman en de Wolf. Ook zal getracht worden weer een feestavond in Zwolle te organiseren. Tot slot was er een bericht van Henk IJzerman dat hij de komende week kan beginnen. Vanwege de kou in de onbewoonde stal ging men toen maar naar huis.

 

8-11-19162. In de pauze was er een bestuursverkiezing. Jan v.d. Brink werd gekozen en nam de benoeming aan op voorwaarde dat hij geen voorzitter zou worden.

 

6-12-1962. Enkele punten uit de gehouden bestuursvergadering. G. R. Kloek werd voorzitter;  S. Schoon tweede voorzitter; Jan v.d.Brink, secretaris; Jo Kragt-Mulder, penningmeester;  Corrie Koersen-v-d-Stouwe, algemeen adjunct. Een nieuwe dirigent bleek nog al wat problemen te geven. Na een behoorlijke discussie was er nog geen oplossing voor dit probleem. Dirigenten zijn er niet zo dik bezaait en nog minder zijn er die een beetje bij De Lofstem passen. Eerst maar eens verder zien. Ogen en oren de kost geven en adviezen inwinnen zo werd besloten. De uitvoering is voorlopig vooruitgeschoven tot betere tijden. Eerst alles weer een beetje op de rail.

 

 

1963.

 

 

 

 

 

2-1-1963. De eerste repetitieavond in het nieuwe jaar. De voorzitter deelt mee dat ene meneer Dorgelo zich heeft aangemeld voor de vacature van dirigent. Helaas is deze man vrijwel onbekend bij het bestuur en nadere informatie lijkt hier op zijn plaats om niet weer een misse aanstelling te doen. Het bestuur zal trachten meer informatie in te winnen en ook de leden wordt verzocht iets hieraan iets te gaan doen. Dan zal er nader overleg plaats vinden.

 

4-1-1963. Het bestuur wordt bijeen geroepen om te praten over de sollicitant Dorgelo. De ingewonnen inlichtingen doen het bestuur nog niet in de lucht springen van enthousiasme. Het blijkt nl. dat hij ongeveer een halfjaar piano les heeft gehad en lid is van een Kampermannenkoor. Men besloot nader contact met hem op te nemen en de zaak door te spreken. Men wil toch graag iets meer over hem weten en wat hij zoal in zijn mars heeft.

 

Punt twee is deze avond de uitvoering. Eerst volgt een heftige discussie over de laksheid van de leden. Het aantal absenten per avond is veel te groot en voor de invallende dirigent ook erg moeilijk. Voor hem zal het zeer onaangenaam overkomen om een uitvoering te geven met matige resultaten als dank voor zijn bereidwilligheid het koor uit de nood te helpen. Mede doordat de uitvoering in de Buitensociteit zal worden gehouden zal er toch ook een ander publiek zijn. Daarom wordt besloten de uitvoering tot nader order uit te stellen. Het bestuur betreurd het ten zeerste om dit besluit te moeten nemen maar ziet geen andere mogelijkheid.

 

6-2-1963. De waarnemend dirigent de heer IJzerman is er deze avond voor het laatst. Helaas kan hij geen tijd meer vrijmaken. Hij wordt heel hartelijk bedankt voor de bewezen diensten en onder de prettigste omstandigheden werd op passende wijze afscheid van hem genomen. Omdat het koor momenteel eigenlijk niet voldoende comptabel is voor een allround dirigent heeft het bestuur kontact gezocht met de waarnemend directeur van de Zwolse muziekschool. Deze heeft inmiddels toegezegd om te zoeken naar een geschikte kandidaat en die zal hij vragen om zich in verbinding te stellen met het bestuur. Wel is afgesproken dat het bestuur openkaart zal spelen ten opzichte van het gedrag van de leden.

 

11-2-1963. Van de muziekschool uit Zwolle heeft zich een kandidaat gemeld en deze komt deze avond kennis maken en verder de situatie doorspreken. Hij heet Tusveld. Alles werd zoveel mogelijk besproken met bestuur en leden. Ook waren er twee bestuursleden van het kinderkoor. Die zochten ook een dirigent. Na bezichtiging van de repetitie ruimte werd afgesproken dat hij op 18 februari zou staten.

 

14-2-1963. Het bestuur werd in allerijl bijeen geroepen omdat er onverwachte problemen waren ontstaan. Namelijk de familie Spronk wordt het allemaal een beetje te veel. Vooral de maanden februari tot en met mei zijn erg druk op de boerderij. De voorzitter vroeg zich af “Wat Nu”? Gezien er verder geen ruimte is om te repeteren was goede raad duur. Ten einde raad werd besloten om J.v.Rechteren te vragen of die zijn “maalschuur” ter beschikking wilde stellen. Tweede voorzitter S. Schoon pakte de koe bij de horens en zei: “We gaan er gelijk naar toe”. Zo weten we meteen waar we aan toe zijn. Na een korte bespreking bleek deze bereid te zijn om de vereniging tijdelijk onderdak te verschaffen. De overige zaken werden zo goed en zo kwaad als het ging geregeld en de leden zouden worden ingelicht.

 

18-2-1963. De eerste bijeenkomst in de nieuwe repetitieruimte. Door het verplaatsen van tientallen dozen met veekoeken en zakken meel is er voldoende ruimte gecreëerd om te zingen. Dat moest minimaal een halfuur voor de aanvang om de stofwolken te laten verdwijnen. Een nieuwe ruimte en een nieuwe dirigent. Het lijkt een goede herstart. De voorzitter heet de nieuwe dirigent welkom en sprak de wens uit op een vruchtbare samenwerking. Zelfs enkele nieuwe leden kwamen het koor versterken.

 

25-2-1963. De secretaris heeft een gesprek gehad met de gemeente secretaris, de heer Hamer. Onderwerp was de repetitie ruimte. Ondanks de vele ingebrachte argumenten hoefde men van gemeentewege niets te verwachten. De leden vinden de ruimte veel te koud ondanks het plaatsen van diverse straalkachels. Het bestuur besluit om toch maar de tijdelijke ruimte door te gebruiken en dus maar hopen op een beter klimaat. Het bestuur heeft inmiddels ook nog een gesprek gehad met P.Lans over zijn voormalige veeschuur om daar wat ruimte te creëren. In principe staat hij er niet afwijzend tegenover. Er zal verder overleg plaats vinden. In maart wordt over deze ruimte verder gesproken. Na inspectie van de schuur bleven er evenwel zoveel knelpunten over dat men het even niet meer zag zitten. Ook hier speelde de verwarming een rol van betekenis, ook de auto stalling gaf wat problemen even als de verzekering. Voorlopig even een pas op de plaats.

 

20-3-1963. Gezamenlijk naar de Ringavond van de Zangersbond naar Zwolle. Zie kranten verslag.

 

22-3-1963. Er is een ondertrouwkaart binnen gekomen van G.R.Kloek. Erg leuk maar het betekend wel dat hij het koor gaat verlaten omdat hij elders gaat wonen. Gelijktijdig wordt er gestemd voor een nieuwe voorzitter. De heer J.Spronk komt uit de bus. Deze wil graag een week beraad.

 

22-5-1963. Het bestuur is bijeen om te praten over de aanpassing van de veeschuur van Lans. Wat zoal moet worden aangepast en wat dat allemaal gaat koste. Ook de verlichting moet naast de verwarming drastisch worden herzien. Enkele leden zullen gevraagd worden om te helpen. De financiële kant zal met Lans worden besproken. Na de hooioogst gaat men verder met de plannen.

 

Tijdens de periode van de hooioogst werd er alleen door de dames gerepeteerd.

 

17-6-1963. De voorzitter opende de avond op de gebruikelijke wijze en gaf het woord aan de dirigent. Alvorens deze met de repetities wou beginnen wilde hij graag een bespreking met leden en bestuur. Zijn probleem was de slechte opkomst van de leden en hun motivatie. Hierop ontwikkelde zich een heftige discussie met verhitte beschuldigingen over en weer. Ten laatste zei de dirigent: “Bestuur en leden zoeken het maar uit, ik ga naar huis”. Even later was hij vertrokken richting Zwolle. Het leek op de laatste avond van de Lofstem.Tijdens een korte nabespreking bleek evenwel dat men de vereniging toch liever niet wilde opheffen. Eerst maar eens stilleggen tot komende herfst.

 

 22-10-1963. Bestuursvergadering bij Mevr. Kragt-Mulder. Nadat de vereniging op 17-6-1963 stilgelegd werd was men niet weer bijeen geweest. Het belangrijkste agenda punt van deze avond was de lopende zaken zo veel mogelijk regelen en af te handelen. Toch waren er nog diverse omstandigheden die nader beraad vroegen. De financiële kant gaf geen problemen. Hoewel enkele leden nog wat achterstallige contributie moesten betalen. Verder werd definitief besloten om de vereniging niet op te heffen maar voorlopig rustig te laten slapen. Het huidige bestuur zal de zaken zoveel mogelijk afwerken. Mocht evenwel het getij keren dan zal de vereniging nieuw leven worden ingeblazen en het bestuur hieraan volledig meewerken. Als dat lukt dan zal het huidige bestuur haar functies neerleggen. Ook werd afgesproken wanneer dit nodig is weer bijeen te komen om eventuele problemen op te lossen. Hierna sloot de voorzitter deze vergadering.

 

 

 

 

Tot Besluit.

 

 

26-2-1964. Bestuursvergadering bij Jo Kragt-Mulder. Na opening geeft de voorzitter de penningmeester gelegenheid om haar verslag te doen. Deze deelde mede dat vrijwel alle penningen binnen zijn en dat de schulden zijn betaald. Het resterende bedrag zal op een spaarrekening worden gezet bij de Rabo. Alle aanwezige bestuursleden hebben de stukken ingezien en alles gecontroleerd. Vervolgens hebben allen hun handtekening er onder gezet ten teken van goedkeuring. Voorlopig is dit het einde van de “Christelijke Gemengde Zangverening “De Lofstem”. Zoals later zal blijken is er geen verenging weer opgericht.

 

 

27-12-1979. Op bovenstaande datum kwam het voormalige bestuur van de Lofstem bijeen ten huize van S.Schoon te Kampen. Aanwezig waren J.Spronk, S.Schoon. J.v.d.Brink en C.Koersen-v.d. Stouwe. Besloten werd om de uitstaande gelden te schenken aan de enigste vereniging die De Zande rijk is, namelijk de ijsclub Adsum. Het resterende bedrag is bijeen gebracht door bewoners van de Zande en het bestuur vind het billijk dat dit ook weer ten goede komt aan de bewoners. Hiermede is een definitief einde gekomen aan de gemengde zangvereniging die toch wel een afwisselend bestaan heeft gekend.