Kamperveen. Verdronken

Een zwarte dag voor Kamperveen. Twee kinderen uit één gezin verdronken. Een derde gered. 1940.

De laatste dagen van den strengen winter van 1940 hebben nog rouw gebracht in Kamperveen. Het was gisteren voor dit kleine dorp en nog meer voor de buurtschap Koelucht een zwarte dag. Want gisterenmorgen even na acht uur zijn n.l. drie kinderen, de 10-jarige Mina van der Stouwe en haar 11-jarig broertje Dirk en de 9-jarige Jan Lans door het IJs van de Kleine Ank gezakt. Het gelukte den heeren P.Lans en  J.van Regteren, Jan Lans op het droge te brengen. Hoewel ook de beide kinderen van der Stouwe niet langer dan een kwartier in het water hebben gelegen, bleken de levensgeesten reeds bij hen geweken.

De timmerman Lans woont aan de straatweg en de familie v.d.Stouwe heeft een boerderij die op de dijk staat. Gistermorgen was Jan Lans naar buiten gegaan. Op de dijk trof hij zijn vriendje Dirk v.d.Stouwe die in gezelschap was van zijn zusje Mina.  Het had  weer gevroren s´nachts en er lag nieuw ijs op de uiterwaarden van de IJssel. De kinderen besloten het nieuwe ijs te proberen en zij liepen, vlak voor het gemaal Adsum, dat aan de dijk naar Zalk staat den IJsseldijk af. Het gemaal loost zijn water op een klein stroompje, dat in verbinding met de IJssel staat met de naam Kleine Ank. Dat stroompje was de laatste dagen ijsvrij geweest, maar gistermorgen lag er een naar schatting vier a vijf cm.dik ijs op. Voetje voor voetje schuifelend over het ijs schoven de kinderen over deze verradelijke ijsvloer.naar de overzijde van den kleinen Ank. Ze waren ongeveer middenop, toen het ongeluk gebeurde. Krakend scheurde het ijs open en de drie kinderen lagen in het ijskoude water., dat op die plaats een diepte heeft van minstens twee meter. Mina v.d.Stouwe schoot direct onder het ijs, maar de twee jongens konden het hoofd nog boven water houden en schreeuwden uit alle macht om hulp.

 

Moeilijke redding.

Het geroep van de kinderen drong door tot de bewoners van de weinige huizen, die in de nabijheid van het gemaaltje staan. In een ervan woonde Peter Lans, een oom van de kleinen drenkeling Hij rende naar buiten en bedacht zich geen moment. In een ommezien had hij de gevaarlijke plek bereikt en snel over het ijs lopend wist hij zijn kleinen neef , die vooraan in het water lag te grijpen  en op de wal te zetten. De kleine Jan was zo verstandig om hard naar huis te lopen..

Op het ogenblik, dat Lans ook den jongen van den Stouwe wilde pakken, zakte hij zelf door het ijs. Tot zijn schouder zonk hij weg. Hij voelde geen grond en aangezien hij niet zwemmen kon verkeerde ook hij in levensgevaar. Inmiddels was ook J.v.Rechteren verschenen. Met alle kracht die in hem was probeerde hij P.Lans te grijpen en op het droge te trekken wat hen na erg veel moeite gelukte.

Verstard van schrik stonden op de dijk verschillende bewoners van den buurtschap bijeen gedromd. Het was of zij lam geslagen waren., door het  verschrikkelijke, dat zij voor hun ogen zagen gebeuren. Maar twee figuren maakten zich los uit die groep. Jan v.d.Stouwe, de vader van de twee ongelukkige kleinen, die reddeloos in het water lagen, en D:J:v.Rechteren die, zijn broer in gevaar ziend, zich ook te water wilde begeven.. Hij werd evenwel tegengehouden door omstanders omdat de beide mannen inmiddels uit het water waren gekomen, doch de wanhopige vader stortte zich in het water, om zijn kinderen er uit te halen.. Met behulp van omstanders, een ladder, en enkele planken gelukte het. Om den kleine Mina te bereiken moest eerst het ijs worden stuk geslagen worden. Jan v.d.Stouwe zat dichter onder den andere oever en kon gemakkelijker uit het water worden gehaald.

Doktershulp was spoedig aanwezig. De doktoren Pel en Boggaerds uit Kampen waren, voorzien van zuurstofapparaten heel gauw na het ongeval ter plaatse en zij begonnen ijlings de drenkelingen hulp te verlenen

 De pogingen bleven vruchteloos. Het bleek dat de levensgeesten bij de kinderen v.d Stouwe reeds geweken waren. Waarschijnlijk, zoo verklaarden de artsen, door kou en schrik bevangen, reeds aanstonds nadat ze door het ijs zakten, bezweken.

De familie v.d.Stouwe had negen kinderen.Het medeleven met de zwaar getroffen ouders is zeer groot.

Burgemeester Quarles van Ufford van IJsselmuiden was gisteren direct na het ongeval aanwezig voor het instellen van een onderzoek.

Toen we gistermiddag ter plaatse verschenen, was het gebeurde het onderwerp van alle gesprekken. De heeren Lans en v.Rechteren waren het gevolg van het natte pak goed te boven gekomen. Lans was op dokters advies onder de wol gekropen, doch gistermiddag voelde hij zich zo goed dat hij het bed weer kon verlaten

In het gezin van den timmerman Lans vonden wij den kleinen Jan eveneens onder de wol. Hij was erg geschrokken en hij zal de harde les zeker niet vergeten. Want hij miste zijn speel kameraad.

 

 

Zie bijgaande foto.

 

De ongeluksplaats in den kleine Ank waar de kinderen verdronken zijn, is op bovenstaande foto met een kruisje aangegeven.. De foto links toont de beide redders, de heeren P.Lans en J.v,Rechteren (van links naar rechts). De eerste redde Jan Lans, de tweede voorkwam dat P.Lans ook slacht offer werd.

 

Bron:media archief.