Kamperveen. Burgemeester vecht

BURGEMEESTER VECHT. Om zijn gemeenteveldwachter te ontzetten 1933

Dinsdagmiddag verschenen een paar gevreesde vechtersbazen uit het Geldersche Wezep, voor het café De Zande te Kamperveen en wilden naar binnen gaan. Daar zij erg aangeschoten waren, werd hun de toegang geweigerd, waarna zij aanstalten maakten de ruiten in te slaan. Vóór het echter zoover was, aldus vertelt „Het Handelsblad" kwam veldwachter De Boer tusschen beiden, die een oogenblik later met het tweetal in een worsteling was gewikkeld, welke voor den politieman een driegende wending ging nemen. Toen te juister tijd de jonge burgervader van Kamperveen en Zalk, de heer Hardenberg op het terrein verscheen en onmiddellijk zijn veldwachter te hulp snelde. Toch zouden beiden het kwaad te verantwoorden hebben gehad — de omwonenden sloegen uit veilige schuilplaats het gevecht gade zonder den moed te hebben een hand uit te steken — wanneer niet de Kamper tandarts dr. Smitt ten tooneele was verschenen, juist op het oogenblik, dat een der kerels zijn mes trok.

De heer Smitt wist den aanvaller buiten gevecht te stellen. Burgemeester en veldwachter overmeesterden den andere. De laken uniform van den veldwachter was tot flarden toe verscheurd.