Kamperveen

 

Foto rond 1920  R.v.d.Scheer          Pastorie, kerk en school na een stormvloed.                                      Bewerking: J.Spronk.                                     


UIT EEN VER VERLEDEN

TOT? HEDEN.


Diverse archieven heb ik in de achter liggende jaren geraadpleegd. Alles wat maar enigszins betrekking had op Kamperveen heb ik genoteerd en zonodig bijgewerkt. Omdat Kamperveen geen eigen archief heeft moest tussen de notulen en beschrijvingen van andere gemeenten informatie gezocht worden. Toch is wel het een en ander duidelijk geworden over het verleden tot heden. Oude tekeningen en foto’s zijn opgedoken en gekopieerd om diverse gebeurtenissen aan te vullen en te verduidelijken. Een redelijk beeld is daarom verkregen over het leven in de achter liggende eeuwen. Belangstellenden voor Kamperveen en haar gebeurtenissen kunnen met deze info meer over het verleden van dit gebied opdoen.

 

 Wel kunnen wij ons afvragen: Hoe het mogelijk is dat in barre en boze streken onder erbarmelijke en onmenselijke omstandigheden er toch spierballen rondliepen die met summier gereedschap aan het pionieren sloegen!
Wat hebben ze allemaal niet moeten ontberen en overwinnen?
Was de alleen overheersende natuur wel zo blij met de komst van de schop?
Waren het niet de goden die grijnsden als ze een loodzware klus van jaren zwoegen in enkele uren verpesten?
Hoe taai moet een mens zijn om onder zulke ondraaglijke lasten een glorende horizon te zien?
Wat was hun drijfveer om ploeterend, zwoegend en zwetend hun energie te verspillen aan een uitzichtloze toekomst?
Toch, na ruim 800 jaar……………………

 

Het wapen van Kamperveen.

 

 

  Boer en Boerinnendracht in de middeleeuwen.
 De Twee watermolens van het Waterschap Kamperveen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Molenaar Pol..

 

 


Bouwsteen in de eerste kerk aan de Hogeweg.

 

 Kerk Hogeweg 1915. De consistorie is rondom de toren aangebouwd.

De pastorie bevind zich nog aan de kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is een nieuwe pastorie naast de kerk gebouwd.

De voormalige ingebouwde pastorie is bij de kerk aangetrokken.

Hendrik en Aaltje v.Rechteren voor hun cafe. Rechts mevr. Boom.Venendijk. Achter de kolk boerderij K. Koers.


Links voormalige boer. J Topfer. Midden woning B.Eilander en rechts woning P.Esselink. Omstreeks 1940.


School Hogeweg. Twee lokalen en meesterswoning.Enkele andersdenkenden hebben rond het midden van 19e eeuw een eigen kerkje gesticht in de buurtschap Zuideinde.Steen in woning van Graaf....


Zo rond 1950 fietsten ze nog over de wegen van de polder.

Toen de stormvloeden weinig overlast meer bezorgden was er de sneeuw. Hogeweg.Kerkhof DOMPE. Er liggen nog twee grafstenen.

Gereformeerde kerk Zuideinde.


Wittenstein. Slot bijeenkomst na een jachtfestein.


Kruis gevonden op de begraafplaats De Dompe. 


            

Monnikmunt gevonden begraafplaats De Dompe.

Interieur van vorige kerk aan de Hogeweg. Links aan de voormuur een bordje met het opschrift:

"Verzoeke het spuwen na te laten opdat de kerk zindelijk blijve".

Dit gold voor de tabakspruimers.

Rechts van de preekstoel de bank van het kerkbestuur.

Links de bank voor de edelen van Wittenstein.

Midden de katheter van de voorlezer.

Orgelfront voormalige kerk. Rechts de plaats van de organist.

Links de pedalen voor de orgeltrapper voor de blaasbalg.


Het front van het eerste orgel in de nieuw geboude kerk van 1963.


Het aanzicht van het orgel van thans 2010.
Klassiek landschap rond 1940.


Tolhuis geschilderd door een landschap schilder.

Gevelsteen uit voormuur tolhuis aan het Lange end. Kamperstraatweg.

Volgens de analen:

In de loop der jaren heeft de plaatselijke koddebeier èèn arrestant èèn keer èèn nacht opgesloten

achter de tralies van dit Spinhok aan de Coulucht.

Burgemeester v.Vleuten.  1931.1928.

 

Voormalige kosterswoning Ned.Herv.Kerk naast kolk.

 

Jagersheil. De Zande. Hannes v. 't Hof met vrouw en jachthond. Tweede kwart van 1900.

 

 

 

Kamperveen. De Zande "KRATON" afgebroken 1962.

Op trap Gerritje Eilander-Vos die meer dan een eeuw geworden is.

 

 

 Kamperveen. Watermolen, gebouwd: 1831. Afgebroken:1939.

 


Smederij Rietberg aan de Koelucht.

Omstreeks 1925 is de smidse overgenomen door de meester knecht Visscher.

 


Smid Rietberg en Zn. En de latere opvolger smid Visscher. In de smederij aan de Koelucht.

 

 

 


 

Mijn email adres is jaspro@hetnet.nl:

 

Zie ook video opnamen van Kamperveen Nu.

Klik op bovenstaande titel.

Twee nieuwe video opnamen zijn weer toegevoegd.