Kamperveen

 Graaf van Holland.

 

 

In de jaren 1100-1200 verloor de bischop van Utrecht steeds meer macht aan de graaf van Holland. De noord Veluwe verdween en daarom zocht hij ter compensatie terrein in Oostelijk richting  En kwam het gebied van Campen en omgeving steeds  meer onder zijn invloed. Hij probeerde toen hele gebieden te ontginnen door het inschakelen van Hollandsche  kolonisten. Deze waren deskundig op het gebied van ontginning en inpoldering.  Ze hadden veel ervaring in het in cultuur brengen van moeras gebieden.