Kamperveen

  Koelucht.

 

 

 

De pleisterplaats "De Koelucht" is niet zomaar een plekje of vlekje van vandaag of gisteren. Al  mag Kamperveen dan Historisch gezien niet zoveel geschiedenis hebben geschreven. Toch zijn er nederzettingen die in het economisch verkeer een meespelende rol hebben geblazen. In het begin van 1600 komt de naam de "Coelelucht", "Coeleluchter", "Koelocht", "Koelicht" of "Koelucht" ( in dialect "De Klucht") reeds voor. We lazen ergens een regel uit een gedicht over de Ysselstroom van J.Norels uit 1693.

 

 

Maer Coelelucht bevreidt van dampen

Uw voetspoor brengt Mij weer tot Campen’

 

 

De naam betekent eigenlijk seinlicht. Dat wil zeggen dat er aan de Noordkant, tussen de IJsseldijk en de Venendijk een seinpaal stond waarin bij dreigende overstromingen één, twee of drie manden werden opgehangen. s’Avonds en s’nachts waren dat luchters.(lichten, stormlantaarns). Dit waren speciale olielampen die niet uitwaaiden bij storm. Z.g. koudlichtbranders. Dit zou de oorsprong van de specifieke naam kunnen zijn.

 

 Er werd toendertijd  ook melding gemaakt van een verdrinkings geval op de IJssel in de buurt van de Koelucht.

 

 

 

“In het jaar 1670 op 5 mei, viel een jong knegje van een praam”.

 

 

"Is er door onze Heeren in de tijd gevisiteerd een verongelukte doode, van een praam gevallen in den IJssel op den 20 april omtrent de Coelelucht, en is op dato boven aldaar opgeschoten uit 't water en op order na Zwol gezonden, zijnde een jong knegje omtrent 14 of 15 jaaren, alzoo zijn ouders aldaar wonen, en zulks ter begeerte van die."

 

 Op deze plek heeft ooit het rechthuis van Kamperveen gestaan. Later werd daaraan een herberg gekoppeld. De raads- en trouwkamer werden er ook gehuisvest tot de opheffing van de gemeente in 1937.  Sinds 1834 heeft de raad van de gemeente Kamperveen vergaderd in dit voormalige rechthuis. Ze huurden er een kamer voor fl.25,-- per jaar. Het rechthuis werd opgeheven  en gekocht door bakker Richard Burgemeister. Die voorzag vele bewoners van Kamperveen van een lekker broodje, genaamd het “couluchter bruin”. Ook de van Keulens hebben het cafe uitgebaat. De van Rechterens begonnen er een voermanshuis annex herberg. Eertijds bestond de meeste klandizie uit voermannen en trekkers. Het waren deze vervoerders die vanuit Wezep, Elburg en Oldebroek onderweg waren naar Kampen en omgekeerd. Het was voor die tijd al een doelmatige pleisterplaats. Kwam men met paard en vrachtwagen aan dan kon men zo de stalling binnen rijden. Het paard behoefde niet uitgespannen te worden. Men kon het voor de wagen laten staan en het benodigde voer kon verstrekt worden. De voerman kon zelf rustig wat gaan gebruiken in de herberg. Het paard kon nergens heen. Was de tijd gekomen om weer te vertrekken dan ging de afsluitboom open en kon men er aan de andere kant uit. Men hoefde niet te keren of te draaien. Daarnaast was er gelegenheid om te overnachten. Aan het begin van de twintigste eeuw was dit ook een echte uit- en ontspanning. Vooral toen het fietsen begon en er recreatief tochtjes werden ondernomen, men kocht graag een verfrissing aan de Koelucht. De kinderen konden er heerlijk spelen want er was een grote speeltuin bij. Bekend waren ook de Koeluchter zeilwedstrijden van de Kamper zeilverenigingen. Vele jaren was dit een heel belangrijk stukje Kamperveen. Later komen wij op oude kaarten de Naam "De Nieuwe Koelucht" tegen. Dat was op de plek waar later de familie v.d.Stouwe woonde. Zo'n 100 m. richting Kampen. Maar deze naam is door de toenmalige bewoners niet geaccepteerd en geleidelijk weer verdwenen. Deze woning is vervolgens over gegaan op veehouderij. De naam Koelucht werd waarschijnlijk afgeleid van koelicht, Koeluchter. Deze seinlamp werd gebruikt bij overstromingsgevaar.

 

Aan de Noordelijke kant van De Zande stond een seinpaal die daarvoor gebruikt werd. Over de naam De Koelucht is in de loop der jaren heel veel gediscussieerd en de ware betekenis heeft tot nu toe niemand kunnen ontrafelen.